Odvajanje otpada je out?!

djuro horvat tehnix29
Đuro Horvat

Već smo navikli da iz kompanije Tehnix iz Donjeg Kraljevca gotovo na mjesečnoj bazi izlaze noviteti kojima se poboljšava način gospodarenja otpadom i time štiti priroda i okoliš. Shodno tome, ovih se dana puno govori i piše o njihovoj inovativnoj tehnologiji za potpunu reciklažu komunalnog otpada nakon čega ne ostaje ni gram otpada.

Drugim riječima, izdvaja se sav materijal koji se može ponovno upotrijebiti, a nestaje potreba za odlagalištima koja su danas u principu najveći globalni problem vezan uz klimatske promjene. Takav princip gospodarenja ne predviđa odvajanje otpada na kućnom pragu, ni nekoliko vrsta kanti, već se otpad dijeli na bio i mješoviti suhi otpad. Radi se o protočnom sustavu koji svakih 10-15 minuta može prihvatiti pun kamion otpada spremnog za reciklažu u tvornici.

– Riječ je o cijelom postrojenju koje se sastoji od dvije hale u koje se kamionima doprema otpad, istrese se i u roku od desetak minuta on se u potpunosti reciklira, pojasnio nam je na početku razgovora direktor kompanije Tehnix iz Donjeg Kraljevca Đuro Horvat. 

U prvoj hali obavlja se mehanička obrada, priprema, sortiranje i reciklaža, dok se u drugoj obavlja biološka obrada otpada, odnosno kompostiranje.

Bit svega je da cijeli postupak ne poznaje postupak odvajanja otpada na kućnom pragu, već se sve osim biootpada odlaže u istu kantu ili kontejner. Slijedi prikupljanje, odvoz do postrojenja gdje se najprije važe i potom završava u tzv. prihvatnom grotlu koje ga dalje prosijava, odprašuje, suši, odvaja organski otpad i odvodi na linije za sortiranje. Na njima se odvaja 8 vrsta sirovine za ponovnu uporabu poput papira, kartona, plastike, metala, gume i tekstila. Sve te frakcije se pakiraju, baliraju te prodaju na burzi sekundarnih sirovina.

Ostatak sitnog otpada još se jednom ručno sortira i na kraju ostaje samo gorivi dio otpada.

Više o svemu pročitajte u tjedniku MEĐIMURSKE NOVINE koji od 7. veljače, možete kupiti na prodajnim mjestima diljem Međimurja. 

 

 

Ostavi komentar