Od 3. kolovoza građani Murskog Središća komunalnu naknadu plaćaju u FINI

Naknada će se plaćati kod najpovoljnijeg vršitelja usluge naplate. Foto: Pixabay

Grad Mursko Središće sklopio je Ugovor s FINOM – financijskom agencijom. Plaćanje komunalne naknade i naknade za uređenje voda za domaćinstva na području grada Murskog Središća građani će moći vršiti u navedenoj agenciji od 3. kolovoza 2020. I dalje neće morati plaćati naknadu za plaćanje računa za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda jer će istu u cijelosti plaćati Grad Mursko Središće.

U današnje vrijeme vrlo su česte uplate računa putem Internet bankarstva zbog digitalizacije i novonastale situacije s korona virusom te je samim time i smanjeni broj uplata na blagajnama poduzeća, gradova, općina i ostalih poslovnih subjekata.

Grad Mursko Središće moli obveznike plaćanja komunalne naknade i naknade za uređenje voda koji uplate vrše u ratama da kontaktiraju Upravni odjel za financiranje, proračun, društvene djelatnosti i socijalnu skrb na broj telefona: 040/370-774.

Ostavi komentar