Bez obzira na novonastalu situaciju, projekti koji su započeti prije proglašenja epidemije COVID 19 se nastavljaju, naravno prilagođavajući se mjerama nacionalnog Stožera civilne zaštite.  Radovi na projektu aglomeracije se provode i priprema se dokumentacija za Javnu nabavu za izvođenje radova za saniranje cesta koje su pod upravljanjem Grada Mursko Središće, a ceste će se sanirati nakon završetka aglomeracije. U naselju Peklenica nastavit će se radovi na sanaciji i uređenju Pila kod društvenog doma (žbukanje, bojanje i restauracija kipova). Na spremištu dobrovoljno vatrogasnog društva Križovec završavaju se radovi izrade fasade, dok su radovi vanjskog uređenja (postavljanje opločnika) završeni. Na zgradi stare pošte/apoteke, obzirom na dotrajalost vanjske fasade, nastavit će se radovi na vanjskom uređenju zgrade, što uključuje sanaciju i bojanje fasade.  Cesta u ulici Slatine ove godine će biti završena, asfaltirana i opremljena svom komunalnom infrastrukturom.

Aplicirani su ili u postupku prijave infrastrukturni projekti i projekti  društvenog značaja:  „Građenje zida urni na groblju u Murskom Središće, „Gledalište s pratećim sadržajima“ na NK „Rudar“ što obuhvaća nastavak radova na izgradnji tribina, na izgradnji metalne konstrukcije kojima će se natkriti tribine, opremanje tribina i uređenje unutarnjeg gornjeg dijela ispod tribina, što uključuje sve strojarske, elektro i vodovodne instalacije, prijavljeni je projekt Kompostana u vrijednosti od 5 milijuna kuna, čime će se riješiti pitanje stalnog zbrinjavanja bio otpada, projekt nabave dva nova vozila za odvoz smeća u vrijednosti od 2 milijuna kuna. – Program zapošljavanja žena – faza 2 prošao prvu fazu, administrativnu provjeru i ulazi u drugu fazu – procjenu kvalitete, prijavljeni je projekt obnova fasade i limarije na kapeli sv. Ane u Hlapičini, projekt rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom (izgradnja lift u zgradi stare škole – nove Gradske uprave). U pripremi je projekt Obnove zgrade stare škole i uređenje prostorija za novu Gradsku upravu.  Zbog trenutne situacije epidemije COVID 19 postoji mogućnost da projekti koji su prijavljeni neće moći biti financirani od strane nadležnih tijela.

Ostavi komentar