Napokon potpisivanje ugovora za odvodnju i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Donja Dubrava

Međimurske vode
Ilustracija s izgradnje kanalizacije

Potpisivanje ugovora za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda Aglomeracije Donja Dubrava bit će upriličeno u ponedjeljak, 19. kolovoza u 11 sati u prostorijama Međimurskih voda u Čakovcu.

Projekt, sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Donja Dubrava sufinancira se sredstvima EU u sklopu Operativnog programa za konkurentnost i koheziju 2014.-2020. Predviđena je izgradnja sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda na području Grada Preloga (naselja Oporovec, Cirkovljan, Draškovec, Hemuševec i Čukovec), te Općine Sveta Marija (Donji Mihaljevec i Sveta Marija), Općine Donji Vidovec (naselje Donji Vidovec), Općine Donja Dubrava (naselje Donja Dubrava) i Općine Kotoriba (naselje Kotoriba). Također je predviđena izgradnja centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na području Donje Dubrave.

Projektom je obuhvaćeno i provođenje stručnog nadzora nad izgradnjom sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje kao i nabava vozila za održavanje sustava odvodnje, upravljanje projektom i aktivnosti na promidžbi i vidljivosti tijekom trajanja projekta.

Sveukupno je predviđena izgradnja oko 65 kilometara gravitacijskih cjevovoda, više od 16 kilometara tlačnih cjevovoda, 34 precrpne stanice i kišno retencijski bazen volumena 400 m3. Izgradit će se i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda s uključenim III. stupnjem pročišćavanja i kompletnim postrojenjem za obradu mulja.

Ugovor za Izgradnju sustava odvodnje će potpisati Međimurske vode  s odabranim izvođačima radova – zajednicom ponuditelja koju čine Tegra iz Čakovca i Szabadisc Co.Ltd iz mađarskog Zalakarosa. Ukupna vrijednost radova, prema prihvaćenoj ponudi iznosi 174.041.888,57 kuna (bez PDV-a), a predviđeno je da radovi traju 27 mjeseci.

 

 

Ostavi komentar