MURSKO SREDIŠĆE: Roditelji ne moraju plaćati gradski vrtić dok traje epidemiološka kriza

Dok traje aktualna zdravstvena kriza roditelji ne moraju plaćati vrtić Maslačak

Na 82. sjednici stručnog kolegija gradonačelnika Grada Mursko Središće usvojen je niz odluka pomoći građanima u vrijeme aktualne epidemiološke krize. Evo koje su:

– Za vrijeme trajanja epidemije COVID – 19 odnosno od trenutka zatvaranja Dječjeg vrtića „Maslačak“ pa do proglašenja prestanka epidemije roditelji nisu u obvezi plaćati udio smještaja djece u vrtiću. Cijena roditeljskog udjela dječjeg vrtića „Maslačak“ za mjesec ožujak umanjiti će se za 50%, a roditelji koji su već uplatiti isto će obračunati prilikom prvog punog mjeseca po otvaranju vrtića.

– Usvojen je također prijedlog odluke o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi kojom se utvrđuje dodatni kriterij za oslobađanje obveznika od plaćanja komunalne naknade kojim će biti omogućeno obvezniku koji tijekom trajanja epidemije COVID – 19 dobije otkaz te ima status nezaposlene osobe te obvezniku za kojeg poslodavac koristi mjeru za očuvanje radnih mjesta kod poslodavca kojemu je zbog posebne okolnosti uvjetovane epidemijom COVID – 19 narušena gospodarska aktivnost da ostvari pravo na oslobođenje. Svaki obveznik plaćanja komunalne naknade, a koji je temeljem navedenog kriterija oslobođeni plaćanja dužan je obavještavati Grad Mursko Središće o radno pravnom statusu svaka tri mjeseca. Pravo na oslobođenje prestaje zasnivanjem radnog odnosa takvog obveznika. Ostali nezaposleni ili primatelji socijalne naknade oslobođeni su od plaćanja komunalne naknade po već ranije utvrđenim kriterijima.

– Grad je također do sada samo iznimno pokretao ovršne postupke radi naplate gradskih davanja, a sada za vrijeme epidemije virusa obustavlja se pokretanje novih postupaka. Nakon proglašenja prestanka epidemije Grad Mursko Središće će građanima omogućiti obročnu, beskamatnu otplatu svih davanja.

– Donijeta je također odluka o oslobođenju obveznika plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti kojim se obveznici plaćanja komunalne naknade u cijelosti tijekom trajanja obustave rada zbog koronavirusa, oslobađaju plaćanja komunalne naknade, dok se obveznici plaćanja komunalne naknade kojima nije obustavljen rad zbog koronavirusa i imaju otežano poslovanje, oslobađaju s 30% iznosa visine komunalne naknade. Prijedlog se temelji na članku 95. st. 2 Zakona o komunalnom gospodarstvu usvojenom na sjednici Hrvatskog sabora dana 19. ožujka 2020. godine.

– Grad Mursko Središće će nakon prestanka epidemije koronavirusa omogućiti obveznicima komunalne naknade i obveznicima ostalih lokalnih poreza odgodu ili obročnu otplatu njihovog plaćanja bez obračunavanja zatezne kamate. Navedena Odluka temelji se na članku 107a. Općeg poreznog Zakona usvojenog na sjednici Hrvatskog sabora dana 19. ožujka 2020. godine.

– Za vrijeme ovog “izvanrednog stanja” Grad također neće ići u stvaranje novih rashoda, već samo one koji su vezane za pomoć građanima i gospodarstvu vezanu uz aktualnu krizu i EU projekte, odlučeno je također u Murskom Središću.

Ostavi komentar