Mladen Novak prekinuo Skupštinu Međimurske županije

mladen novak
Mladen Novak (SDP) predsjednik Skupštine Međimurske županije

Mladen Novak predsjednik Skupštine i prije usvajanja dnevnog reda prekinuo je Skupštinu. Povukao je s dnevnog reda odluku o odnošenju II. izmjena i dopuna prostornog plana Međimurske županije s argumentacijama da nisu prihvaćene sve izmjene po amandmanima koje su tražile pojedine općine, a koje u tako predloženom planu vide ograničenje za svoj razvoj.

Druga podtočka koju je skinuo s dnevnog reda je bio prijedlog odluke o funkcionalnoj integraciji zdravstvenog sustava na području Međimurske županije.

Mladen Novak kazao je: -Skupštinu sam prekinuo nakon što dnevni red nije izglasan i ponovno ću je sazvati u sljedećem periodu.

Prekidanje sjednice od strane predsjednika Skupštine je presedan, no Novak je kazao da se bez dnevnog reda ne može nastaviti rad.

Na takvo postupanje ga je, kazao je, navelo to što: – Za vrijeme kreiranja dnevnog reda nisam raspolagao sa svim informacijama koje su važne za donošenje dnevnog reda oko prostornog plana. Pokušao sam iskomunicirati zašto se to dogodilo, ali nisam dobio zadovoljavajuće odgovore. Tražim dodatno vrijeme da se to raščisti i da prostorni plan donesemo bez ikakvih repova, sumnji da se nekome pogoduje ili radi ispod žita. To je bila jedina intencija skidanja prostornog plana s dnevnog reda.

– Što se pak tiče funkcionalne integracije zdravstvenih ustanova slušao sam stručne osobe iz bolnice, a na tragu je onoga što govorim da nećemo stavljati na dnevni red točke koji nisu popraćene adekvatnim materijalima za vijećnike. A ta točka nije imala u popratnim materijalima ništa osim odluke koja bi da je prihvaćena nekom tijelu za koje ni ne znamo ni koje je, dala ingerenciju da odlučuje o zdravstvenom sustavu Međimurske županije, Skupština Međimurske županije bi to tada trebala samo blagosloviti. Smatram da to skupština ne može donijeti jer bi u tom slučaju snosili odgovornost za posljedice. Na pitanje je li je to početak raskola među partnerima HNS-a i SDP-a, Mladen Novak ponovio je da su u programskoj suradnji sa županovom koalicijom u kojoj podržavaju projekte koji su u interesu Međimurske županije, a oko drugih se mora postići konsenzus. U ovom slučaju je komunikacija izostala i htio sam dati prostor da se te nejasnoće otklone, kazao je Novak.

Na pitanje županu jesu li koalicijski odnosi ovim događajem u Skupštini narušeni, župan Matija Posavec okolišao je oko odgovora, nabrajajući formalne ovlasti predsjednika Skupštine i izbjegavajući direktan odgovor.

Na pitanje je li zatezanje odnosa ujedno i odmjeravanje snaga moći u Skupštini, okolišao je ponavljajući svoju omiljeni stav: – Radit ćemo kao od prvog dana, proaktivno do kraja mandata, ali ako netko neće podržavati točke ili rušiti proračun, to nije pitanje izvršne vlasti. Svaka kriza nefunkcioniranja Županijske skupštine u krajnjoj mjeri može izazvati izbore za županijsku Skupštinu, a ne za župana. Županijska skupština ne može rušiti župana i njegove zamjenike, što se vidjelo na primjeru Ličko – senjske županije, kazao je župan Posavec.

Ostavi komentar