U Međimurskoj županiji postoji veliki interes za samozapošljavanje

zavod za zaposljavanje
Ilustracija:U svibnju stagnacija priljeva na burzu.

Hrvatski zavod za zapošljavanje, kao član Europske mreže Javnih službi za zapošljavanje ove je godine po drugi put obilježio Europski dan poslodavaca. Ovogodišnja je tema bila „Razvoj vještina radne snage“, a održan je u periodu od 20. do 24. studenoga 2017. godine.

Područni ured Čakovec u okviru Europskog dana poslodavaca održao je niz aktivnosti, među kojima je naročita pažnja bila usmjerena na direktne kontakte kroz posjete poslodavcima, kako bi se snimile njihove potrebe za radnicima, problemi s kojima se susreću u zadovoljavanju potreba za radnicima, a naročita pažnja posvećena je uslugama koje nudimo, s posebnim naglaskom na mjere aktivne politike zapošljavanja u domeni obrazovanja. U navedenom razdoblju posjećena su 24 poslodavaca.

Kako u Međimurskoj županiji postoji veliki interes za samozapošljavanje, u svrhu što bolje pripreme nezaposlenih osoba za pokretanje vlastitog poduzetničkog poduhvata, dana 22.11.2017. godine održana je radionica na temu samozapošljavanja. Na radionicu se odazvalo 15 potencijalnih budućih poduzetnika koji su informirani o izazovima koje za sobom nosi otvaranje vlastitog posla te mogućnostima i uslugama koje im nudi Hrvatski zavod za zapošljavanje i ostale potporne institucije na tržištu rada.

Imajući u vidu sve veći nesrazmjer između ponude i potražnje na tržištu rada i migracijske procese koji su doveli do nedostatka kvalificiranih radnika u djelatnostima koje su od strateškog značaja za međimursko gospodarstvo, dana 23.11.2017. godine održan je  okrugli stol „Izazovi na tržištu rada“, na kojem su uz poslodavce sudjelovali i ostali značajni dionici za tržištu rada, s posebnim naglaskom na predstavnike HGK – Županijska komora Čakovec i Obrtniče komore Čakovec, budući da iste zastupaju asocijacije poslodavaca.

Cilj okruglog stola bio je informiranje sudionika o stanju na tržištu rada u Županiji i predstavljanje usluga Zavoda, s posebnim naglaskom na mjere aktivne politike zapošljavanja u domeni obrazovanja: Osposobljavanje na radnom mjestu, Potpore za usavršavanje radnika te Obrazovanje nezaposlenih osoba za tržište rada. Pozdravnu riječ te prikaz trenutne situacije na tržištu rada u Županiji održala je v.d. Predstojnice Marina Kodba.

Diskusija na radnom stolu pretežito se odnosila na poznatu činjenicu o nedostatku radne snage, naročito u metaloprerađivačkoj industriji, građevinarstvu, obućarskoj te tekstilnoj industriji i djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane. Generalni zaključak bio je, kako i dalje ne postoji zadovoljavajuća sinergija koja je potreba na tripartitnoj razini: obrazovanje, poslodavci, dionici na tržištu rada (JLS, komore, razvojne agencije, Zavod za zapošljavanje i dr.), budući da svaki sektor i dalje probleme previše pozicionira samo sa svog aspekta.

Potreban je dodatni angažman svih sudionika na tržištu rada u usklađivanju stavova koji se prije svega odnose na obrazovnu upisnu politiku, a što se tiče poslodavaca, s njihove strane potrebno je više pažnje usmjeriti u razvoj ljudskih potencijala. Stoga je potrebno razviti strateški model promocije deficitarnih zanimanja u široj javnosti, kako bi se vratio dignitet strukovnog obrazovanja.

S druge strane, uz nedostatak kvalificiranih radnika na razini strukovnog obrazovanja, postoji dio visokoobrazovanih profila za koje na međimurskom tržištu rada nema dovoljno raspoloživih radnih mjesta, te su poslodavci iskazali interes da iste obrazuju za svoje potrebe internim edukacijama.

Također, zapažanja su poslodavaca da Zavod mora još intenzivnije na radionicama pripreme za tržište rada raditi na motivaciji, naročito kod osoba koje su otežano zapošljive, jer iste nemaju dovoljno razvijene radne navike. Nadalje, poslodavci predlažu jačanje baze Tražitelja zaposlenja, kako bi Zavod raspolagao s više informacija o osobama koje su već zaposlene, a koje eventualno žele promijeniti zaposlenje.  O svim aktivnostima PU Čakovec u okviru Europskog dana poslodavaca informirani su lokalni mediji.

Ostavi komentar