Međimurska županija za poduzetnike osigurala male bespovratne potpore, a poziv je otvoren do kraja rujna

kuna kune novac
Foto: Pixabay: Unatoč izazovima u koroni dobit im je porasla

Međimurska županija je objavila na svojoj službenoj stranici javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava poduzetnicima po Programu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva.

Sredstva za provedbu ovog Programa planirana su u proračunu Međimurske županije u iznosu od 1.000.000 kuna.

Potpora male vrijednosti dodijelit će se za:sufinanciranje dijela troškova ulaganja u osnovnu imovinu za obavljanje djelatnosti, nabava strojeva/opreme/alata, računalne opreme, računalnih programa i sustava.

Sufinanciranje dijela troškova ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije, izrada prototipa, provjeru i zaštitu formalnog intelektualnog vlasništva: pretraga baze patenata, angažman patentnog zastupnika, troškovi industrijskog dizajna, žiga, patenta.

Prijavu mogu podnijeti mikro i mali poduzetnici koji ispunjavaju sljedeće uvjete: posluju i imaju sjedište na području Međimurske županije, koji su ulaganje izvršili na području Međimurske županije, imaju registriranu gospodarsku djelatnost u sektorima koji su definirani su Programom potpora.

Potpora može biti odobrena isključivo na osnovi priloženog računa i dokaza o uplati – dokazuje se preslikom računa i preslikom izvoda kojim se dokazuje izvršeno plaćanje

Uvjet je da nemaju duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava, a dokazuje se originalnom Potvrdom nadležne Porezne uprave i drugim uvjetima navedenim u javnom pozivu na internetskoj stranici Međimurske županije

Prijave na javni poziv dostavljaju se u razdoblju od 1. 9. 2021. do 30. 9. 2021. godine, a maksimalni iznos potpore po pojedinom poduzetniku je u visini 15.000 kuna.

 

Ostavi komentar