MEĐIMURSKA POLICIJA traži novog dostavljača, pogledajte uvjete prijave!

Zgrada međimurske policije
Zgrada međimurske policije

Policijska uprava međimurska, raspisuje oglas za prijam namještenika na određeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu međimursku, objavili su na svojim web stranicama. 

Traže djelatnika u Službi zajedničkih i upravnih poslova, Odjel za upravne poslove, radno mjesto dostavljač. Mjesto rada je u Čakovcu.  Stručni uvjeti su osnovna škola ili niža stručna sprema.

Osim navedenih uvjeta, kandidat/kinja mora ispunjavati i opće uvjete propisane odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima. U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na oglas se mogu prijaviti punoljetne osobe oba spola. Namještenik/ica se prima u državnu službu na određeno vrijeme uz probni rad od dva mjeseca.

U prijavi na oglas  obavezno se navode osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Obrazac prijave na oglas nalazi se na web stranici Policijske uprave međimurske https://medjimurska-policija.gov.hr/-obrazac.

Uz prijavu na oglas, kandidati su dužni priložiti:

  • životopis,
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
  • presliku svjedodžbe o završenoj osnovnoj školi,
  • dokaz o pravu prednosti pri zapošljavanju, ukoliko ostvaruje takva prava

Više informacija potražite OVDJE 

Ostavi komentar