KOMARCI: I Međimurska županija zatražila pomoć Vlade RH

komarac-komarci
Traži se i pomoć Vlade RH

Vlada RH na današnjoj je sjednici zadužila Ministarstvo zdravstva da, u suradnji s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, koje su suočene s problemom najezde komaraca te nadležnim zavodima za javno zdravstvo, poduzme odgovarajuće mjere radi rješavanja problematike dezinsekcije komaraca i kvalitetnije zaštite zdravlja ljudi na tim područjima. Tema se na dnevnom redu našla nakon što su i Međimurska i Vukovarsko-srijemska županija te Grad Vukovar zatražili njenu pomoć u rješavanju problema.

Ovisno o tijeku rješavanja problematike dezinsekcije komaraca na području jedinica područne (regionalne) samouprave, u provedbu ovoga Zaključka će se uključiti Vlada Republike Hrvatske pružanjem financijske pomoći u skladu s raspoloživim sredstvima u Državnom proračunu Republike Hrvatske, stoji na stranica Vlade RH.

Ministarstvo zdravstva pak je zaduženo da o poduzetim mjerama izvijesti Vladu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana donošenja ovoga Zaključka.

Ostavi komentar