Izbor predsjednika i uprave Međimurje-plina uz covid potvrdu, dokaz o cijepljenju, preboljenju ili negativan test

Ljetos, 29. lipnja je već održana redovna godišnja Skupština na kojoj su usvojeni rezultati poslovanja i donesena odluka o raspoređivanju dobiti

Na sutrašnju Skupštinu MEĐIMURJE-PLINA moći će se samo uz EU digitalnu covid potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju na virus SARS-CoV-2. 

Na dnevnom redu Skupštine je donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine Društva i Donošenje Odluke o imenovanju Uprave.

Na temelju Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova  molimo Vas da pri dolasku na Skupštinu MEĐIMURJE-PLINA d.o.o. Čakovec koja će se održati dana 17.11.2021. godine u 12 sati predočite ovlaštenoj osobi MEĐIMURJE-PLINA EU digitalnu covid potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju na virus SARS-CoV-2, stoji u pozivu na Skupštinu.

 

Ostavi komentar