ISTRAŽILI SMO trebate ili ne dati svoje osobne podatke u slučaju da vas zaustave čakovečki komunalni redari

komunalni redari

Nekoliko čitatelja obratilo nam se u redakciju zbog nejasnoća vezanih uz komunalno redarstvo i tko ih ima pravo legitimirati na ulici. Kakve su ovlasti i postupanja komunalnih i prometnih redara na području Grada Čakovca vezano uz legitimaciju prekršitelja, pitali smo Ivicu Pongraca, voditelja odsjeka za komunalno i prometno redarstvo.

– Komunalni i prometni redari ovlaštene su službene osobe koje postupaju u skladu temeljnih odredba zakona o komunalnom gospodarstvu u kojem su pripisane njihove ovlasti. Razlika je u tome što komunalni redari postupaju prema zakonu koji se odnosi na komunalni red, dok prometni redari po odredbama zakona o sigurnosti u prometu na cestama, rekao je Ivica Pongrac.

Čakovečki komunalni nadzornici “2 u 1”

Zakon o komunalnom redarstvu promijenio se 2018. godine pa prema njemu komunalni redari, kao i prometni imaju pravo od prekršitelja tražiti osobne podatke ako se isti nalaze u prekršaju. Nadalje, čakovečki komunalci na MUP-u su položili obuku i za prometne redare, tako da imaju “2 u 1” funkciju. Redar kad vas zaustavi, ako mu ne date osobne podatke može pozvati policiju koja vas onda legitimira.

– Zakon je omogućio da prometni i komunalni redar budu u jednoj osobi, pod uvjetom da komunalni redar obavi školovanje u MUP-u i stekne licencu. Tako naši redari imaju status komunalnog i prometnog redara, te kod utvrđivanja prekršaja oni mogu zaustaviti osobu, primjerice ako vozi bicikl u području pješačke zone, i zatražiti na uvid osobnu iskaznicu. Ukoliko osoba to odbije napraviti, komunalni redar može privremeno zadržati osobu na licu mjesta, ako joj je utvrđen prekršaj uz pomoć naših zaštitara i pozvati policiju, kaže Pongrac.

Tko i kada vas može legitimirati?

Novi Zakon komunalnog gospodarstva detaljno je objasnio postupanje komunalnog redara. Odgovore na pitanja vezana uz legitimiranje građana i tko vas sve ustvari može legitimirati u Hrvatskoj, potražili smo kod Željka Tomašića,  glavnog inicijatora i voditelja projekta Međimurski info centar potrošača.

– Novi Zakon je samo pojasnio da komunalni redar ima pravo i ovlast utvrditi identitet počinitelje. Zakon određuje da komunalni redar ima ovlasti zatražiti i pregledati isprave (osobna iskaznica, putovnica, izvod iz sudskog registra) na temelju kojih može utvrditi identitet stranke odnosno zakonskog zastupnika stranke, kao i drugih osoba nazočnih prilikom nadzora. Znači građanin u komunalnom prekršaju ili svjedoci komunalnog prekršaja su dužni dokazati identitet komunalnom redaru, u protivnom im prijeti kazna do 10.000 do 40.000 kuna, napominje Tomašić.

– Nužno je razlikovati pojam „tko nas ima pravo legitimirati“ i „dokazivanje identiteta“. Legitimiranje je dokazivanje identiteta na osnovu osobne iskaznice. Pa tako na primjer građane mogu legitimirati državni organi reda, u prvom redu policija, carina i lučka kapetanija, gdje je čak predviđena kazna ako građanin nema kod sebe osobnu iskaznicu, istaknuo je Tomašić.

U nastavku je naglasio da svaka osoba odlučuje hoće li  komunalnom redaru pokazati osobnu iskaznicu. Ali, ako to ne učini riskira još jednu kaznu, jer komunalni redar ima pravo zatražiti pomoć policijskog službenika radi utvrđivanja identiteta. Identifikaciju mogu napraviti isključivo na mjestu prekršaja.

Ne smiju zadržati osobni dokument

Isto tako dobro je zapamtiti da kod nijednog utvrđivanja identiteta, bilo da je riječ o komunalnom prekršaju, hotelu ili štićenom objektu, osoba koja utvrđuje identitet ne smije zadržati dokument duže vrijeme, odnosno može ga pogledati, zapisati podatke i vratiti osobi koju identificira.

Željka Tomašića upitali smo čime, odnosno kojim dokumentima građani mogu dokazati svoj identitet.

– Zakon o osobnoj iskaznici jasno definira da je osobna iskaznica je elektronička javna isprava kojom hrvatski državljanin dokazuje identitet, hrvatsko državljanstvo, spol, datum rođenja i prebivalište u Republici Hrvatskoj. Prema tome gdje god je nužno dokazivati identitet koristi se osobna iskaznica, bilo da je ovlaštena osoba zatraži ili se građanin sam legitimira. OIB na osobnoj iskaznici nije tajni broj, tajni su podaci koje može dobiti preko OIB, ali tu su definirane razine koji podaci su kome dostupni, istaknuo je Tomašić.

Dokazivanje identiteta je dakle, kako napominje dalje, moguće bilo kojim dokumentom kojim se može utvrditi identitet, ne nužno s osobnom iskaznicom. Te dokumente od vas mogu tražiti i osobe prilikom ulaza u štićene objekte, recepcionar, iznajmljivači turističkih i drugih usluga, primjerice djelatnici u Rent-a  caru, pošti, banki te sve ostale osobe koje su dužne voditi bazu osobnih podataka, prema kojoj se moraju odnositi sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka.

Ostavi komentar