Isplaćena jednokratna financijska potpora redovnim studentima

Udruga studenata Međimurja
Međimurski studenti

Budući da je temeljem Javnog poziva za dodjelu jednokratne financijske potpore redovnim studentima odobreno 2210 zahtjeva što je zahtijevalo cjelovitu obradu i pripremu naloga, studenti su 600 kuna jednokratne pomoći primili na račun u ponedjeljak 15. srpnja 2019. godine.

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i šport Međimurske županije 12. lipnja 2019. završio je obradu prijava pristiglih na Javni poziv za dodjelu jednokratne financijske potpore redovnim studentima za akademsku godinu 2018./2019., raspisan 3. travnja 2019, nakon čega je župan Međimurske županije Matija Posavec donio Odluku o isplati jednokratne financijske potpore redovnim studentima za akademsku godinu 2018./2019.

Potpora je dodijeljena svim međimurskim studentima koji su uredno ispunili prijavu i dostavili dokument kojim su dokazali status redovitoga studenta na nekoj od javnih visokoškolskih ustanova ili ustanova s pravom javnosti u zemlji ili inozemstvu.

Troje prijavljenih studenata svojim potvrdama nije dokazalo status redovnog studenta, a 75 osoba započelo je postupak elektroničke prijave, ali nije dostavilo prijavnicu niti ikakvu dokumentaciju.

Ostavi komentar