Imendan danas slave Kuzma, Damjan(a) i Damir

Prema katoličkom kalendaru, imendane danas 26. rujna slave osobe imena Kuzma, Damjan i Damir. 

Kuzma je muško ime nastalo od grčke riječi kosmas što znači kosmos, mir u prenesenom značanju svet, ukras. Drugi oblici ovog imena su Kuzman, Kuzmana i Kozma.

Damjan je muško ime a dolazi od latinskog oblika Damianus. Izvorno je to grčko ime Damjanós, korijen mu je glagol damázo, a znači krotim, prisiljavam, pobjeđujem. Ženski oblik ovog imena je Damjana. Drugi oblici ovog imena su Damnjan, Damjanka, Damljan, Damnjanka.

Ime Damir je nastalo od riječi dati i mir. Ime označava onoga koji daje mir. Ime Damir možemo naći i kao tursko ime, a znači ustrajan, uporan, žilav, tvrd, nepopustljiv. Drugi oblik ovog imena Demir, Dado te ženski Damira.

Izvor: Knjiga imena 

Ostavi komentar