I Skupština Varaždinske županije podržala obnovu pruge do Zagreba

Željko Pavlic
Predsjednik MDS-a Željko Pavlic

Skupština Varaždinske županije je na svojoj 2. sjednici od 22. rujna 2021. godine, jednoglasno usvojila Zaključak kojim se predlaže Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture da u programske i proračunske dokumente uvrsti projekti osigura sredstva za obnovu, modernizaciju i elektrifikaciju cijele dionice pruge Kotoriba – Čakovec – Varaždin –Novi Marof – Zabok – Zagreb.

Inicijativu su 10. rujna 2021., godine županu Varaždinske županije Anđelku Stričaku predstavili Željko Pavlic, pokretač inicijative, i dr.sc.Andreja Marić, saborska zastupnica koja će u Hrvatskom saboru predstavljati ovu Inicijativu..

Inicijativu za obnovu, modernizaciju i elektrifikaciju pruge Kotoriba – Čakovec – Varaždin – Novi Marof – Zabok – Zagreb, pripremio je i uputio prema Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, (07. 06. 2021. g.), i Skupštini Međimurske županije Željko Pavlic, predsjednik Međimurskog demokratskog saveza i vijećnik u Skupštini Međimurske županije.

Ova Inicijativa je u Skupštini Međimurske županije, na svojoj 2. sjednici od 08. 07. 2021. g. prihvaćena jednoglasno. U aktivnosti oko ostvarenja ove Inicijative tada se uključila i dr. sc. Andreja Marić, zastupnica SDP-a u Hrvatskom saboru, koja će zastupati ovu Inicijativu u hrvatskom parlamentu i prema Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture.

Ovu Inicijativu su do sada, uz Skupštinu Međimurske i Varaždinske županije, podržali još i gradonačelnica Čakovca Ljerka Cevidini, gradonačelnik Varaždina Neven Bosilj , župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar i župan Varaždinske županije Anđelko Stričak. U pripremi su razgovori s još nekim čelnicima regionalne i lokalne samouprave. 

Saborska zastupnica Andreja Marić s ovom će Inicijativom upoznati hrvatsku javnost u okviru Slobodnog govora u Hrvatskom saboru, upućivanjem pismenog pitanja ministru mora, prometa i infrastrukture g. Olegu Butkoviću i sastankom sa ministrom, te upoznavanjem s Inicijativom i traženjem podrške od saborskih zastupnika iz 3. izborne jedinice.

Pokretač ove Inicijative Željko Pavlic izrazio je zadovoljstvo potporom Inicijativi i zahvaljuje svima koji su je podržali.

Tekst: MDS

 

 

Ostavi komentar