I Mursko Središće dobiva žute i plave kante

Žute i plave kante

Sva domaćinstva na području grada Mursko Središće koja su uključena u odvoz smeća nakon provedenog postupka javne nabave dobiti će plavu i žutu kantu.

Grad Mursko Središće krajem travnja ove godine prijavio se na Javni poziv za sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada, raspisani od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Na navedeni javni poziv prijavljena je nabavka žutih i plavih kanti zapremnine 120 L za odvojeno sakupljanje otpada, točnije 1950 komada plavih i isto toliko žutih kanti. Ukupni iznos projekta iznosi 633.506,25 kuna.

Gradu Mursko Središće odobreno je sufinanciranje projekta od strane Fonda u iznosu od 40% odnosno 253.402,50 kuna što je ujedno i maksimalno mogući postotak sufinanciranja propisani Javnim pozivom, dok će se preostali iznos sufinancirati iz proračuna Grada.

Odobrenjem ovog projekta vreće koje su se do sada koristile za odvoz papira i plastike odlaze u povijest, a već prije su nabavljene zelene kante za miješani komunalni otpad te smeđe kante za biootpad.

Dakle, sva domaćinstva na području grada Mursko Središće koja su uključena u odvoz smeća nakon provedenog postupka javne nabave dobiti će plavu i žutu kantu.

Izvor: grad Mursko Središće 

Ostavi komentar