HNS: Gradonačelnik mora vijećnicima odgovoriti na sva pitanja o gradskom proračunu

Ljerka Cividini
Ljerka Cividini

HNS šalje priopćenje za medije koje u nastavku u cijelosti objavljujemo.

Klub vijećnika HNS-a izražava nezadovoljstvo sazivanjem sjednice Gradskog vijeća elektronskim putem, obzirom na važnost točaka dnevnog reda.

„Smatramo da predsjednik Gradskog vijeća i gradonačelnik sazivaju elektronsku sjednicu kako bi izbjegli raspravu o izvršenju proračuna za prethodnu godinu i pokriću manjka. Nema razloga da se sjednica ne održi prisustvom vijećnika na siguran način u nekom od prostora u vlasništvu grada Čakovca, a kako je propisano Odlukom Nacionalnog stožera civilne zaštite i mišljenjem Ministarstva uprave“, rekla je vijećnica HNS-a Karolina Juzbašić .

Točke za koje smatramo da bi vijećnici trebali raspraviti su: usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Čakovca za 2019. godinu i donošenje Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka proračuna Grada Čakovca za 2019. godinu.

„Smatramo da javnost mora biti upoznata s načinom„ gospodarenja“ gradonačelnika Kovača. Ovo mu je sedma godina mandata,  a ono što se konstantno ponavlja je sve veći minus iz godine u godinu“, rekla je Juzbašić.

Minus je vidljiv u proračunu za 2019. godinu, koji je iznosio 1 712.670,51, odnosno 10 386.882,89 kuna u razdoblju sedam godina, koliko Stjepan Kovač obnaša funkciju gradonačelnika.

„Kada govorimo o izvršenju proračuna za prošlu godinu vidljivo je da su 2018. komunalni doprinosi iznosili 6 025.958, a u 2019. unatoč povećanju cijene za 50%, 5 354 480,51 kuna. Dakle vidljivo je da su prihodi proračuna manji unatoč velikom poskupljenju komunalnih doprinosa, a kako je poznato oni su pokazatelji gospodarske aktivnosti, odnosno investicija“, rekao je vijećnik HNS-a Josip Varga.

Vijećnici HNS-a u nekoliko navrata podržali su prijedlog proračuna u dobroj vjeri konstruktivne oporbe a sa ciljem razvoja grada Čakovca. Međutim, postignuti rezultati Gradske uprave na čelu s gradonačelnikom gospodinom Stjepanom Kovač ne govore u prilog tome.

„Klub vijećnika HNS-a ne može podržati ove točke dnevnog reda i glasat će protiv“, poručila je predsjednica Kluba vijećnika HNS-a Ljerka Cividini.

Predsjednica Kluba vijećnika HNS-a

Ljerka Cividini

Ostavi komentar