Na Marini Prelog postavljena oprema u sklopu projekta Živjeti zdravo

Iz Grada Preloga stiglo je priopćenje koje u nastavku u cijelosti objavljujemo: 

Hrvatski zavod za javno zdravstvo je kroz projekt „Živjeti zdravo“, osigurao sredstva za uređenje i označavanje jedne hodačke staze u svakoj županiji za redovitu provedbu aktivnosti „Hodanjem do zdravlja“. Kako bi se navedene aktivnosti mogle organizirati na lokalnoj razini i redovito provoditi, definirane su potrebe za uređenje hodačkih staza. Na temelju utvrđenih potreba formiran je set opreme za hodačke staze koji potiče građane svih dobnih skupina na tjelesnu aktivnost te djeluju kao poticajni okolišni čimbenik za provedbu zdravih stilova života. Jedna od takvih hodačkih staza postavljena je i na prostoru Sportsko rekreacijske zone Marina u Prelogu. U sklopu projekta postavljeni su klupa s ručkama za vježbanje snage, ravna klupa bez naslona za vježbanje snage, paralelne preče na stupcu namijenjene za vježbanje snage, eliptična hodalica namijenjena za kardiovaskularne vježbe, fitnes set za osobe u invalidnim kolicima namijenjeni za kardiovaskularne vježbe i vježbe snage, sprava za istezanje, stalci za bicikle, koševi za otpatke, stolić i klupa za prematanje i dojenje te solarne vanjske LED svjetiljke.

Krucijalnu ulogu u prevenciji bolesti i promicanju zdravlja u Republici Hrvatskoj (RH) ima Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ). Ovu vodeću javnozdravstvenu ustanovu karakterizira visoka razina znanja, stručnosti djelatnika i poznavanje aktualnih javnozdravstvenih potreba populacije na temelju kojih je moguće predvidjeti i upravljati budućim trendovima s ciljem očuvanja i unaprjeđenja zdravlja cjelokupnog stanovništva. Kvalitetna međuresorna suradnja, ravnopravan odnos među svim dionicima i koordinacija od strane HZJZ-a na nacionalnoj, a županijskih zavoda za javno zdravstvo (ŽZJZ) na regionalnoj i lokalnoj razini, neophodni su za stvaranje preduvjeta da zdraviji način življenja bude jednostavniji i privlačniji. Smisao promicanja zdravlja je naučiti ljude kako da sami brinu o vlastitom zdravlju i unaprijede ga prije nego nastupi zdravstveni problem ili ugroženost zdravlja. To se može ostvariti predlaganjem, poticanjem, sudjelovanjem u organizaciji i provođenjem raznih inicijativa i programa promicanja zdravlja u podržavajućem okruženju.

Sukladno svojoj ulozi, HZJZ je kroz Nacionalni program „Živjeti zdravo“ osmislio javnozdravstvenu akciju „Hodanjem do zdravlja” i implementirao ju u svim županijama RH. Cilj je naglasiti blagotvoran utjecaj i koristi hodanja, kao osnovnog oblika kretanja čovjeka, koja je često zanemarena u paleti brojnih tjelesnih aktivnosti, te potaknuti i pokrenuti redovito organizirano grupno hodanje pod stručnim vodstvom u svim županijama. Ova aktivnost je namijenjena pripadnicima svih dobnih skupina i promiče važnost redovite tjelesne aktivnosti za zdravlje od najranije dobi kako bi se stvorili preduvjeti da tjelesno aktivno dijete odraste u tjelesno aktivnu odraslu osobu. U procesu osvješćivanja, razvijanja i usvajanja navike bavljenja redovitom tjelesnom aktivnošću u djece uloga roditelja je, unutar vlastite obitelji, pružiti pozitivan primjer, a kroz gore navedenu javnozdravstvenu intervenciju u lokalnoj zajednici omogućena je i potaknuta međugeneracijska interakcija.

Zašto hodanje? Hodanje je iznimno učinkovit i zdrav oblik tjelesne aktivnosti, ali mnogi još uvijek ne prepoznaju njegov značaj te je ono danas možda i najpodcijenjenija tjelesna aktivnost. Prednosti hodanja su da nema uobičajenih barijera koje se mogu susresti kod drugih tjelesnih aktivnosti, odnosno ne zahtijeva posebna znanja, vještine, opremu, jednostavno je za provedbu i dostupno svima neovisno o dobi ili jesu li prije bili uključeni u neke druge tjelesne aktivnosti ili ne. Udobna obuća, malo dobre volje i vremena je sve što je potrebno za hodanje. Naravno, uz sve navedeno imperativ je hodati u skladu sa svojom kondicijom, odnosno trenutnim mogućnostima. Blagotvoran utjecaj i zaštitnička uloga hodanja identificirana je i u prevenciji bolesti nastalih kao posljedica „sjedilačkog“ načina života koji karakterizira današnje doba. Za tjelesno neaktivne osobe, posebice one s prekomjernom tjelesnom masom, hodanje je najprihvatljivija tjelesna aktivnost u koju se mogu uključiti s obzirom na svoje tjelesno stanje na putu mijenjanja svojih životnih navika, a ako se još provodi u prirodi na svježem zraku pruža dodatnu korist za zdravlje.

Provedba aktivnosti „Hodanjem do zdravlja“ započela je 25. listopada 2014. godine u Slatini, u sklopu provedbe Nacionalnog programa „Živjeti zdravo“, a od 7. prosinca 2016. godine HZJZ je kroz projekt „Živjeti zdravo“ osigurao bespovratna sredstava iz Europskog socijalnog fonda, u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ za razdoblje 2014.–2020. godine, pomoću kojih je osnažena provedba aktivnosti Nacionalnog programa. Projektna aktivnost „Hodanjem do zdravlja“ podrazumijeva uključivanje svih ŽZJZ-a i lokalne zajednice na razini županije u projekt organiziranog grupnog hodanja uz stručnog voditelja koji će motivirati sudionike i redovito provoditi istu 39 puta godišnje na uređenoj i označenoj hodačkoj stazi.

Ostavi komentar