22. rođendan Grada Preloga

Grad Prelog
Grad Prelog

Danas se navršava 22. godina od kako je Prelog dobio status grada. Naime, 17. siječnja 1997. godine Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske donio je odluku o proglašenju Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj. Ta je odluka i zakon objavljen u Narodnim novinama 30. siječnja te je zakon stupio na snagu 07. veljače 1997. godine. Tim zakonom utvrđuju se županije, gradovi i općine u Republici Hrvatskoj, određuje se njihov naziv, područje i sjedišta. Grad Prelog dobio je status grada sa naseljima koja ulaze u sastav grada: Cirkovljan, Čehovec, Čukovec, Draškovec, Hemuševec, Oporovec, Otok i Prelog. Grad Prelog želi u godinama koje dolaze biti ono što je oduvijek bio: društveno, kulturno, turističko i gospodarsko središte Donjeg Međimurja.

 

 

 

Ostavi komentar