Mursko Središće povećalo naknadu za razvoj u cijeni vode za 90 lipa po kubiku potrošene vode

vijeće ms
Gradsko vijeće Mursko Središće na prvoj sjednici povećalo cijenu naknadu za razvoj u cijeni kubika vode.

Gradsko vijeće Mursko Središće odlukom većine vijećnika na prvoj radnoj sjednici donijelo je i prvu nepopularnu odluku. Povećali su naknadu za razvoj u cijeni vode s 0,60 na 1,5 kunu.

Mursko Središće tu odluku predlaže Skupšini Međimurskih voda na usvajanje. Iz te stavke u cijeni vode održava se i gradi mreža na području Grada i on odlučuje o visine te naknade. Ovim povećanjem Grad bi po novom porihodovao do 180.000 kuna godišnje više za održavanje i gradnju mreže.

Ova odluka nije sjela vijećnici Renati Kovačić (SDP) koja je rekla da bi trebalo voditi računa o socijalno osjetljivim skupinama građana kojima je i 10 kuna na računu više, puno novaca. Kazala je da kreće val poskupljenja, koji je već vidljiv na živežnim namirnicama, a najavljuje se i poskupljenje i struje i plina, pa je pitala da li se barem nekako može pomoći osjetljivim skupinama građana?

– Ne znam da li je moguće, odgovorio je gradonačelnik Srpak. Iznio je usporedbu sa susjednom Općinom Vratišinec u kojoj ta naknada iznosi 2,60 kuna. Oni su, kazao je, troškove aglomeracije prevalili na građane. Većinom glasova prihvaćeno je povećanje naknade za razvoj u cijeni vode, ali bez glasova SDP-a i jedne nezavisne vijećnice.

Ostavi komentar