MURSKO SREDIŠĆE: Evo tko sve može i kako doći do propusnica

propusnica

Temeljem Odluke Stožera civilne zaštite RH od 23. ožujka 2020.g o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka, Grad Mursko Središće i Stožer civilne zaštite Grada Mursko Središće obavještavaju javnost da se Odlukom Nacionalnog Stožera obzirom što na pojedinim područjima postoji znatno povećani rizik od prijenosa bolesti COVID-19, a kako bi se smanjila mogućnost daljnjeg širenja bolesti zabranjuje napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka.

Što to znači u praksi? Mjesto prebivališta i stalnog boravka je mjesto naše adrese i to znači da se unutar mjesta prebivališta i stalnog boravka slobodno kreće, a ne smije se bez propusnice napuštati to mjesto.

Zabrane se ne odnosi na promet i kretanje nužno za opskrbu navedenih područja, dnevne migracije zaposlenih u službama bitnim za: pružanje zdravstvene i veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalne djelatnosti, vodoopskrbe i odvodnje, opskrbe plinom i strujom, zaštitarske službe, izvješćivanje javnosti, stanovnika koji zahtijevaju hitnu medicinsku skrb, iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština, putovanja na posao i s posla ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće, žurne i operativne službe koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19.

Prilikom ulaska i izlaska s područja iz točke I. Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u RH moraju se poštovati sljedeće mjere: socijalnog distanciranja, ne zadržavanja na javnim prostorima, uz posjedovanje valjane propusnice.

Kao što je vidljivo iz samog teksta i priložene Odluke postoje isključivo opravdana izuzeća od zabrane kretanja i napuštanja stalnog boravišta, a takve osobe da bi mogle napustiti mjesto stalnog prebivališta i boravka moraju ishoditi propusnicu. Propusnice izdaju odgovorne osobe u pravnoj osobi za razloge iz članka II. a,b,c,f,g .

Za okolnosti iz točke II d) propusnicu izdaje izabrani liječnik obiteljske medicine. Samo za okolnosti iz točke 2 e) – iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština – propusnicu izdaje nadležni Stožer civilne zaštite, a što praktično znači da za sve stanovnike grada Mursko Središće isključivo iz tog razloga propusnicu izdaje Stožer civilne zaštite Grada Mursko Središće. 

 

Način izdavanja propusnica koje su u nadležnosti Stožera civilne zaštite Grada Mursko Središće:

S obzirom na zabranu okupljanja i socijalnog distanciranja zahtjevi za izdavanje propusnica upućuju se isključivo email-om i samo u slučaju  vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština na email: [email protected]  s valjanom argumentacijom u Zahtjevu za izdavanje propusnice te će Stožer samo i isključivo u opravdanim razlozima strogo poštivajući Odluku o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj te uz prethodnu provjeru navoda i zahtjeva kod mjesnih odbora, a po potrebi i drugih službi  izdati propusnicu. U Zahtjevu molimo da se navede je li riječ o jednokratnom Zahtjevu ili o Zahtjevu na određeni rok.

 

Molimo građane da samo i isključivo u opravdanim razlozima šalju takve zahtjeve kako bi ih Stožer mogao što prije analizirati te moguće i izdati propusnicu. 

Propusnice se izdaju isključivo putem email-a, a nadamo se da će to biti moguće u što kraćem roku. 

Zamišljeno je i predviđeno da se one propusnice za koje je zahtjev došao do 15:00 sati izdaju isti dan predaje zahtjeva ,a oni iza toga vremena najkasnije drugi dan do 10:00 sati. 

Molimo da se ovome pristupa ozbiljno, da se zahtjevi  i pozivi šalju samo u i isključivo u opravdanim slučajevima, u protivnom će se zagušiti sam proces izdavanja, a onima kojima zaista treba propusnica je želimo izdati što prije.

Molimo da se ova mjera shvati i prihvati kao takva i da se prema njoj svi ponašamo odgovorno na način da poštujemo sve u njoj propisano i time doprinesemo što manjem broju oboljelih. Provedbu će kontrolirati policija i članovi Stožera civilne zaštite Grada Mursko Središće. 

(tekst: Grad Mursko Središće)

Ostavi komentar