GRAD MURSKO SREDIŠĆE posebnu brigu vodi o najmlađima i socijalno potrebitima

Mursko Središće, grad rudara i sjeverna vrata Hrvatske, sve više kulturno, gospodarski i socijalno razvija. Sa sigurnošću možemo reći kako se proračun Grada u potpunosti financijski stabilizirao. Realizacijom različitih investicija kroz projekte i godine  koje su prethodile grad Mursko Središće konačno je u punom smislu riječi postao grad. Za razvoj grada osigurana su i sredstva iz drugih izvora financiranja poput europskih fondova, različitih domaćih institucija i iz gradskog proračuna.

Sve službe  u službi građana došle u grad

U gradu Mursko Središće otvoren je Centar za kulturu „Rudar“. Uređena je i produžena šetnica uz desnu obalu rijeke Mure. Gospodarska zona „Brezje“ u potpunosti je komunalno opremljena te tako predstavlja siguran odabir tvrtkama za nova ulaganja. Grad je dobio urede državnih službi te se u sva okolna naselja ravnomjerno ulaže. Otvorena je Ispostava zavoda za hitnu medicinu. Izgrađen je novi privatni dječji vrtić, dom za starije i nemoćne, nova stambena zgrada i trgovački centar KTC. Obnovljena je i zgrada stare škole gdje će u budućnosti biti smještena Gradska uprava. Sanirano je opasno otpadno odlagalište smeća „Hrastinka“. Obnovljene su mnoge ulice, izgrađene su pješačke staze, uređena parkirališta, gradsko groblje, uvedena javna rasvjeta te se krenulo sa zamjenom stare javne rasvjete. Uređeno je i nekoliko dječjih igrališta. Uređene su prostorije za potrebe Crvenog križa. Kupljeno je zemljište za gradnju Planinarske kuće uz Muru za potrebe Planinarskog društva „Bundek“. Samo gradskim investicijama u proteklih 4-5 godina uloženo je 30 milijuna kuna.

Grad Mursko Središće ulaže i u okolna naselja: Peklenicu, Križovec, Hlapičinu, Štrukovec i Sitnice. Ona su također posljednjih nekoliko godina doživjele promjene radi podizanja kvalitete života mještana u njihovoj zajednici.

Posebna briga vodi se o najmlađim stanovnicima i osobama slabijeg imovinskog statusa. Brigu o djeci Grad vodi kroz razne oblike pomoći i poticanja. Naknada za novorođenčad od 1. siječnja 2018. povećana je na 1.000 kuna. Boravak u dječjem vrtiću sufinancira se sa 60% ekonomske cijene. Sufinanciraju se i asistenti u nastavi za djecu u osnovnoj školi i vrtićima. Svako drugo dijete u osnovnoj školi iz iste obitelji plaća samo 50 posto dnevne prehrane u školi, a svako treće i slabijeg imovinskog statusa ima besplatnu prehranu.

Od školskih bilježnica do nagrada studentima

Sva djeca u školi dobila su  besplatni komplet bilježnica, a djeca predškolske dobi slikovnice. Djeci vrtićkog uzrasta i prvašićima dodijeljene su besplatne članske iskaznice za Gradsku knjižnicu i čitaonicu Mursko Središće. Jednokratne pomoći dodijeljene su i svim studentima s područja grada Mursko Središće u iznosu od 500 kuna, a dodijeljeni su i studentski krediti u visini od 1.000 kuna. Odobrene su stipendije za deficitarna zanimanja s područja grada Mursko Središće. Također, nagrađuju se i dobitnici dekanove nagrade u iznosu od 1.000 kuna, rektorove nagrade u iznosu od 2.000 kuna i doktorskog rada u iznosu od 7.500 kuna. Kao pomoć mladim obiteljima uvedene su olakšice kod gradnje prve nekretnine te se plaća samo 50% komunalnog doprinosa. Roditelji djece s posebnim potrebama oslobođeni su plaćanja komunalnog doprinosa i 75% komunalnog doprinosa. Grad Mursko Središće isplaćuje i jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim osobama s područja grada u iznosu od 800 kuna, dok svi umirovljenici s primanjima manjima od 2.000 kuna za Uskrs i Božić na poklon dobivaju  poklon-bon. Tim mjerama Grad želi pokazati kako mu je doista stalo do svakog stanovnika kojemu je pomoć najpotrebnija i da nikada nisu sami u svojim potrebama i problemima.

Društveni život u gradu Mursko Središće nudi niz sadržaja koje građani mogu birati kako bi ispunili vlastito slobodno vrijeme. Osnovane su brojne udruge, a svaka na svoj način obogaćuje društveni život. Koliko je svaka udruga, klub, pojedinac bitan za grad, potvrđuje održavanjem prijama za najuspješnije koji tijekom godine svojim radom promiču ugled. Grad udrugama pomaže kapitalnim dotacijama i opremanjem sportskih terena i zgrada. Započela je dogradnja tribina i prostorija na prostoru Nogometnog kluba „Rudar“, a gradnjom pomoćnog igrališta i atletske staze kao i ribičkog doma dodatno će se opremiti sportski život, a udrugama koje koriste te objekte omogućit će se puno kvalitetnije djelovanje.

Manifestacija „Ljeto uz Muru“ ucrtana je na nacionalnu turističku kartu, a održava se i sve veći broj novih događanja i sadržaja poput Sajma poslova, Sajma prevencija, Bakinih kolača, Martinja u gradu rudara, Serjojnskog fašnika, obilježavanja sv. Barbare, zaštitnice rudara, spust murskih ladji, Advent u gradu rudara, Dan rudara. Prvi je put u Murskom Središću snimana emisija „Lijepom našom“. Grad Mursko Središće prvi je put u 2017. godini sudjelovao na 6. Rexpo međunarodnom sajmu investicijskih projekata  u Zagrebu, gdje je bila predstavljala Gospodarska zona „Brezje“ i Grad Mursko Središće.

U zadaći rasterećenje prometa

U nadolazećem razdoblju Mursko Središće očekuju veliki projekti. Ove godine kreće projekt aglomeracije vrijedan 227 milijuna kuna te će se tako riješiti pitanje otpadnih voda. U planu je izgradnja novog dječjeg vrtića koji je kandidiran putem EU fondova. Nastavlja se i ulaganje u Gospodarsku zonu „Brezje“. Grad Mursko Središće sa susjednim općinama pregovara o kupnji privatnog komunalnog poduzeća Murs-ekom s ciljem što bolje i kompletnije usluge građanima. Traži se i način kojim će se krenuti u projekt izgradnje novog cestovnog mosta i gradske obilaznice, a do tada će rješenje za rasterećenje prometa kroz Mursko Središće biti prekategorizacija graničnog prijelaza.

Ostavi komentar