U ČAKOM došla vozila za odvojeno prikupljanje otpada

Iz Grada Čakovca stiglo je priopćenje koje u nastavku u cijelosti prenosimo: 

U sjedištu GKP ČAKOM d.o.o. u Čakovcu obavljena primopredaja dva nova komunalna vozila sa nadogradnjom za odvojeno prikupljanje otpada (biootpada). Ukupna vrijednost komunalnih vozila iznosi 1.990.000,00 kn bez PDV-a, a nabavljena su provedenim postupkom javne nabave od poduzeća Tehnix d.o.o. Donji Kraljevec. Radi se o specijalnim komunalnim vozilima za sakupljanje biootpada marke Mercedes-Benz Arocs, tip nadogradnje Ekomunal 16,  volumena nadogradnje 16 m³.  Komunalna vozila zadovoljavaju normu EURO 6D. 

Nabavljena nova komunalna vozila doprinijeti će modernizaciji voznog parka GKP ČAKOM d.o.o. i omogućiti kvalitetnije prikupljanje i prijevoz biootpada te doprinijeti kružnom gospodarenju otpadom i postizanju zakonskih ciljeva da se u što kraćim rokovima osigura što veća stopa odvajanja biootpada.

Komunalna vozila nabavljena su u okviru projekta „Komunalna vozila sa nadogradnjom za odvojeno prikupljanje otpada (biootpada)“, referentni broj KK.06.3.1.18.0002 kojeg sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda u okviru Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020”. Ukupna vrijednost projekta iznosi 4.431.075,00 kn, a ukupna vrijednost prihvatljivih troškova iznosi 2.410.075,00 kn. Bespovratna sredstva Europske unije iz Kohezijskog fonda – Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ za provedbu ovog  projekta dodijeljena su u maksimalnom iznosu od 1.480.000,00 kn (intenzitet potpore 61,40 %). GKP ČAKOM d.o.o. navedeni projekt provodi u razdoblju 26.06.2020.-26.02.2021., a projektom je obuhvaćeno cijelo područje pružanja javne usluge postupanja s otpadom – Grad Čakovec, Općina Strahoninec, Općina Šenkovec, Općina Nedelišće, Općina Orehovica, Općina Mala Subotica i Općina Štrigova.

Kako je prilikom primopredaje naglasio gradonačelnik Grada Čakovca Stjepan Kovač, nova vozila odmah će se početi koristiti, a podići će i kvalitetu usluge koju naše komunalno poduzeće pruža građanima. „Čakovec je uvijek bio predvodnik u zaštiti okoliša, s odvojenim prikupljanjem otpada započeli smo prije dva desetljeća, a zahvaljujući investicijama poput ove, ali i onih koje slijede, to ćemo biti i dalje.“, rekao je Kovač.

Ostavi komentar