Grad Čakovec poslao je reakciju na naš raniji članak o zapuštenom igralištu u Mihovljanu

Grad Čakovec poslao je reakciju na naš raniji članak o zapuštenom igralištu u Mihovljanu, koji u nastavku u cijelosti objavljujemo: 

Sanacija dječjih igrališta je u tijeku na području cijelog grada i 13 mjesnih odbora. U ovom trenutku osobe za to zadužene ne mogu biti u
mogućnosti istovremeno sanirati i brinuti o svih 64 lokacija, stoga postoje detaljni planovi kako održavanja, tako i obnove.

Sve što je oštećeno na igralištu u Mihovljanu sanirat će se te ujedno obojati igrala, a provjerom stanja igrališta zaključeno je da većina igrala nije dotrajala već polupana, pa se mora odraditi i dodatan posao.

Pritom napominjemo kako je i naručeno novo igralo za dopunu igrališta – penjalica. Postava bi prema trenutnom planu radova trebala biti
sljedećeg tjedna, poslali su u odgovoru.

Ostavi komentar