OPĆINA OREHOVICA KUD “Fijolica” je začetnik kulturnog života

Općina Orehovica smještena je u južnom dijelu Međimurske županije te obuhvaća 3 naselja: Orehovicu, Podbrest i Vulariju, s 2.685 stanovnika u 906 domaćinstava.

S obzirom na demografska kretanja i socijalne karakteristike stanovništva, Općina Orehovica  s niskim proračunskim sredstvima nastoji zadovoljiti sve potrebe svojih mještana. Posebna pažnja posvećuje se najmlađima, tako Općina sufinancira vrtić za svu djecu s područja općine, bez obzirna na to koji vrtić pohađali. Za ovu školsku godinu osigurane su bilježnice za sve učenike od 1 do 8 razreda, sufinanciran je prijevoz učenika i školski udžbenici.

Valja napomenuti kako Općina trenutno mjesečno stipendira ukupno 8 studenata, te da su ove godine po raspisanom javnom natječaju sklopljena 3 nova ugovora o stipendiranju. Stipendiraju se i dva učenika za deficitarna obrtnička zanimanja.

S obzirom na velik broj umirovljenika i starijih osoba, povodom božićnih blagdana umirovljenicima s mirovinom manjom od 2.000,00 kuna i socijalno ugroženim osobama isplaćena je jednokratna novčana pomoć u ukupnom iznosu od 39.900,00 kuna. Za Uskrs pak su podijeljeni prigodni paketi najpotrebitijim sumještanima ukupne vrijednost 10.000,00 kn.

Za teže zapošljive osobe i dalje se planira provedba programa javnih radova u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Tako je lani zaposleno 17 osoba, uglavnom romske nacionalne manjine. U 2017. godini nabavljeni su komunalni strojevi u vrijednosti od 276.632,26 kn, kako bi održavanje zelenih površina i groblja bilo jednostavnije i učinkovitije.

Općina Orehovica poznata je i po tome što je svim svojim udrugama izgradila i ustupila kvalitetne prostore, pa stoga mogu djelovati i priredbama te proslavama pokazati svoje kvalitete. Početak kulturnog rada u Orehovici vezan je uz pjevački zbor, a potom i Kulturno–umjetničko društvo “Orehovica” koje je 1984. preimenovano u KUD “Fijolica“ koje i danas aktivno djeluje dramskom, folklornom i tamburaškom sekcijom. Uz njih, aktivno je još 6 udruga: Udruga žena „Brest“, NK Croatia, NK Budućnost, Sport za sve, Wireless i Klub umirovljenika. Ove godine je za sve njih je izdvojeno gotovo 70.000,0 kuna. Općina Orehovica pokriva i troškove energenata u gotovo istom iznosu.

Općina Orehovica osigurala je sredstva za nabavu nove vatrogasne opreme za potrebe Dobrovoljnih vatrogasnih društava Orehovica, Podbrest i Vularija u vrijednosti od 29.813,38 kuna. I dalje će nastojati pronaći financijske okvire kako bi ulagala u opremu i edukaciju, te tako omogućila da sve mjere protupožarne zaštite obavljaju na najvišem nivou profesionalnosti te kako bi se potaknulo uključivanje mladih u vatrogastvo.

Prošle godine provedeno je nekoliko većih građevinskih zahvata od lokalnog značaja. Ulagalo se u uređenje mjesnog groblja u Orehovici, postavljena je ograda oko groblja, izgrađena je druga staza postavom tlakovci, zamijenjena je keramika i obnovljena  fasada na grobnoj kući. Najznačajniji projekt bio je uspostava i modernizacija javne rasvjete po svim općinskim naseljima. Postavljeno je ukupno 418 LED svjetiljaka te se očekuje da će bitno pridonijeti boljem osvjetljavanju ulica, ali i uštedi energije, zaštiti okoliša, i najvažnije – sigurniji promet za sve sudionike.

U 2017. godini nastavilo se s radovima na sportskoj dvorani OŠ Orehovica. U sklopu dvorane nalazit će se i 6 učionica kako bi se nastava održavala u jednoj smijeni. Predviđen završetak radova na dvorani očekuje se krajem svibnja.

U 2018. godini predviđeni su radovi na popunjavanju javne rasvjete na mjestima gdje je utvrđeno da nedostaju rasvjeti stupovi ili da bi osvjetljenje trebalo biti kvalitetnije. Planirana je i izgradnja ograde na nogometnom igralištu u Orehovici, kao i izgradnja završne staze na groblju u Podbrestu.

Izrađena je projektno tehnička dokumentacija te je ishođena građevinska dozvola za centar Podbresta u novom ruhu. Izgradit će se parkirališta u sklopu Doma kulture i crkve u Podbrestu, pješačke staze te će se urediti zelene površine za odmor s postavljenim klupama.

Stanovništvo općine Orehovica uglavnom se bavi poljoprivredom, te se nekoliko poljoprivrednih gospodarstava orijentiralo na uzgoj peradi. Također postoji nekoliko manjih obrtnika koji obavljaju građevinske, bravarske, uslužne i trgovačke djelatnosti, međutim većina stanovništva je nezaposlena. Bez gospodarske djelatnosti nema razvitka. Stoga je Općina krenula u uspostavu Gospodarske zone Podbrest, koja će se nalaziti sjeverno od naselja te će se prostirati na 115.235,0 m2. Uspostavom zone omogućio bi se dolazak investitora koji bi u svoje djelatnosti uključili veći dio radno sposobnog stanovništva općine, pa i šire. Za buduće investitore od velikog je značaja prometni položaj GZ Podbrest, koja je svega 2,5 km udaljena od županijske ceste Prelog – Čakovec, isto tako od spoja na autocestu Goričan – Zagreb, usmjerenost na Podravsku magistralu kroz most preko rijeke Drave. Općina Orehovica od Ministarstva državne imovine zatražila je povrat zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, kako bi mogla krenuti s realizacijom uspostave Gospodarske zone Podbrest.

Radi se na i poboljšanju turističke ponude. Posebnu ljepotu posjetiteljima pruža dio uz stare rukavce rijeke Drave koji privlače životinjskom i biljnom raznolikošću. Na jednom od rukavaca nalazi se stari mlin, koji je zapušten, te je predviđena njegova rekonstrukcija i prenamjena u edukacijsko-turistički centar. Cilj je revitalizirati kompletni okoliš uz stari rukavac rijeke Drave, nazvan Jezerčica.

U naselju Podbrest nalazi se jezero Mičigen koje je nastalo sanacijom šljunčara, a danas predstavlja oazu mira i opuštanja za ribiče i šetače.

Ostavi komentar