Na listi srama Porezne uprave samo 38 tvrtki iz Međimurja i, nažalost, 912 građana

kune 500 kuna novac
Ilustracija, Foto: Goran Ferbezar/PIXSELL

Porezna uprava objavila je 31. listopada popis poreznih dužnika.

Naravno da dužnika ima i na području Međimurske županije.

Kad se radi o tvrtkama na popisu je njih 38 iz Međimurja, s obzirom na to koliko ih je registrirano, to nije velika brojka te pokazuje da se kod nas dobro plaća porez.

Najveći dužnik je tvrtka SUPORT-SISTEMI D.O.O. sa sjedištem u Prelogu i ukupnim dugom od 6 milijuna kuna. Na drugom mjestu je KON-GRA D.O.O. u stečaju iz Nedelišća i dugom od 2,8 milijuna kuna, a na trećem AC JESENOVIĆ D.O.O. iz Čakovca s dugom od 2,2 milijuna kuna.

Porezni dug ima u Međimurju i 107 fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost.

I mnogi građani duguju porez. Prema posljednjim podacima Porezne uprave radi se o njih 912.

Valja napomenuti da prema članku 8. stavku 7. Općeg poreznog zakona obveza čuvanja porezne tajne nije povrijeđena ako Ministarstvo financija, Porezna uprava bez pristanka poreznog obveznika objavi na svojim mrežnim stranicama popis dospjelih i neplaćenih dugova po osnovi poreza na dodanu vrijednost, poreza na dobit, poreza na dohodak i prireza, doprinosa za obvezna osiguranja, trošarina, posebnih poreza, poreza na promet nekretnina, iznosa na ime naknade za koncesiju te carina, ako je ukupni iznos duga:

1. veći od iznosa 100.000,00 kuna za fizičke osobe koje obavljaju djelatnost
2. veći od iznosa 300.000,00 kuna za pravne osobe
3. veći od iznosa 15.000,00 kuna za sve ostale porezne obveznike (građane).

Ostavi komentar