Međimurske vode uspješno provele izgradnju odvodnog sustava naselja Podturen

Međimurske vode
Ilustracija s izgradnje kanalizacije

Međimurske vode su u razdoblju od siječnja 2012. do kraja prosinca 2016. uspješno provele projekt izgradnje Odvodnog sustava naselja općine Podturen – odvodnja sanitarnih otpadnih voda (I. faza, naselje Podturen). 

Projekt je sufinanciran iz sredstava Europske Unije, iz Kohezijskog fonda – Operativni program Zaštite okoliša 2007-2013. Prioritetna os: Zaštita vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe te integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je dana 05. rujna 2016. između Ministarstva poljoprivrede kao Posredničkog tijela razine 1, Hrvatskih voda kao Posredničkog tijela razine 2 i Međimurskih voda d.o.o. Čakovec kao korisnika projekta.

Prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava ukupan iznos prihvatljivih troškova je 11.459.505,50 kn, od toga 7.465.638,64 kn bespovratnih sredstava EU, 2.847.916,31 kn udio Hrvatskih voda i 1.145.950,55 kn udio Općine Podturen.

U sklopu projekta izvršeni su radovi izgradnje gravitacijske kanalizacijske mreže u duljini od 8.573 m i tlačne kanalizacijske mreže u duljini od 40 m te jedna precrpna stanica kapaciteta 4,5 l/s, čime je omogućeno 583 novih priključaka na sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u naselju Podturen.

Radove je izvodila zajednica ponuditelja Tegra d.o.o. Čakovec, Međimurska hidrogradnja d.o.o., Đurkin d.o.o. i Hidrotehnika d.o.o. , a stručni nadzor provodila je tvrtka AT Consult d.o.o. Varaždin. Uporabna dozvola izdana je 20.12.2016. godine.

Istočno od naselja Podturen već je izgrađen Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, kapaciteta 5900 ES, također iz sredstava EU. Na uređaj je trenutno spojeno samo naselje Podturen, te će se u daljnjim fazama izgradnje odvodnog sustava priključiti i ostala naselja Općine Podturen, a u konačnoj fazi i sva naselja cjelokupne Aglomeracije Belica – Držimurec – Turčišće – Podturen, s proširenjem kapaciteta Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na 17.600 ES. Projektna dokumentacija za Aglomeraciju Belica – Držimurec – Turčišće – Podturen biti će završena do kraja 2017. godine, a početak izgradnje se očekuje u 2018. godini.

Projektom će se smanjiti zagađivanje okoliša otpadnim vodama iz kućanstava i industrije što doprinosi pravilnom zbrinjavanju otpadnih voda i zaštiti vodnih resursa na širem području. Time će se poboljšati uvjeti kvalitete pitke vode, što doprinosi zdravlju, sigurnosti i kvaliteti života građana. Nadalje, taj projekt će pozitivno utjecati na više gospodarskih aktivnosti koje trebaju pridonijeti održivom razvitku te zaštiti prostora i okoliša.

Međimurske vode Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Podturen
Pročišćavanje otpadnih voda prikupljenih sustavom odvodnje po naselju Podturen provodi se na Uređaju za pročišćavanje otpadnih voda Podturen

Ostavi komentar