Gornji Mihaljevec: Za školstvo planirano 568 tisuća kuna u 2019. godini

Gornji Mihaljevec
Gornji Mihaljevec

Prema programu javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2019. godinu Općinsko vijeće je za predškolski odgoj i prosvjetu planiralo ukupno 568 tisuća kuna.

Najveći dio tih sredstava utrošit će se za sufinanciranje boravka djece u vrtiću, čak 430 tisuća kuna. Za stipendije i školarine predviđeno je 100 tisuća kuna, a za dječje darove i nagrade učenicima 23 tisuće kuna.

Uz to,  tekuće donacije Osnovne škole Gornji Mihaljevec planirane su u iznosu od 10 tisuća kuna, dok će se na izdatke za udžbenike osnovnoškolaca potrošiti 5 tisuća kuna.

Ostavi komentar