Institut za javne financije predstavio je 3. srpnja 2019. rezultate petog ciklusa istraživanja transparentnosti proračuna svih 576 hrvatskih lokalnih jedinica.

Prosječna proračunska transparentnost – mjerena brojem proračunskih dokumenata objavljenih na službenim mrežnim stranicama županija, gradova i općina – iz godine u godinu se popravlja, te u ovom ciklusu iznosi 3,9 od mogućih 5.

Proračunska transparentnost podrazumijeva uvid u potpune, točne, pravovremene i razumljive informacije o proračunu. Građanima omogućuje da se angažiraju i utječu na efikasnost prikupljanja i trošenja proračunskih sredstava, na odgovornost Vlade i vlasti lokalnih jedinica, te ujedno na smanjenje mogućnosti korupcije.

U ovom se istraživanju proračunska transparentnost mjeri brojem ključnih proračunskih dokumenata objavljenih na službenim mrežnim stranicama lokalnih jedinica, a to su u ovom ciklusu: izvještaj o godišnjem izvršenju proračuna za 2017.; izvještaj o polugodišnjem izvršenju proračuna za 2018.; prijedlog proračuna za 2019.;izglasani proračun za 2019.; proračunski vodič za građane za 2019.

Ocjenom 5 ocijenjena je Međimurska županija, grad Prelog, te 13 općina: Belica, Dekanovec, Gornji Mihaljevec, Kotoriba, Mala Subotica, Orehovica, Pribislavec, Selnica, Strahoninec, Sveta Marija, Sveti Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri i Štrigova.

Grad Čakovec dobio je ocjenu 4. U odnosu na prethodni ciklus istraživanja, odnosno na 2018. godinu, najviše se popravila, s nule na peticu, Općina Gornji Mihaljevec što se tiče međimurskih općina.

Ovdje pogledajte sve rezultate.

Ostavi komentar