Ergela međimurskog konja – suradnja s fakultetima

Dan Prirode_dekani na Ergeli
Dekani Agronomskog i Veterinarskog fakulteta s domaćinima na Ergeli međimurskog konja između Žabnika i Vrhovljana u Međimurju  

U sklopu programa povodom ovogodišnjeg dana Zaštite prirode u Hrvatskoj (22. svibnja), gosti „Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode“ bili su uvaženi dekani dvaju fakulteta: prof.dr.sc. Zoran Grgić s Agronomskog fakulteta i prof.dr.sc. Nenad Turk s Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Osnovna tema službenog susreta bila je Ergela međimurskog konja u Općini Sveti Martin na Muri. Ta je zavičajna pasmina konja kritično ugrožena, jer je broj grla dosegao kritičnu razinu unatrag zadnjih nekoliko desetljeća. Od studenog 2015. godine, u sklopu Javne ustanove je i Ergela, koju ustanova želi voditi na stručnim i znanstvenim temeljima. Stoga je upriličen ovaj susret, kao prvi korak ka sustavnoj i konkretnoj suradnji. Javna ustanova je fakultetima ponudila mogućnost terenske nastave za studente; teoretski dio u Centru za posjetitelje u Križovcu, a praktični na samoj Ergeli fokusiranoj na očuvanje priznate zavičajne pasmine. Ideja je da djelatnici fakulteta sudjeluju u stručnom radu vezanom uz poboljšanje statusa međimurskog konja, konkretno u Stručnom savjetu koji će se osnovati do kraja godine, ali i na rješavanju redovnih izazova u misiji poboljšanja brojnosti ove kritično ugrožene pasmine.

Osim Ergele međimurskog konja, dva fakulteta i „Međimurska priroda“ imaju još potencijalnih polja suradnje, pa je dogovoreno kako će službeni Sporazum o suradnji biti potpisan u listopadu ove godine, s popisom konkretnih tema i projekata suradnje.

foto: arhiva JU Međimurska priroda

Ostavi komentar