Edukacija o šećernoj bolesti u DV Pahuljica u Murskom Središću

Udruga Međimurski slatkiši nastavlja sa Edukacijom u odgojno obrazovnim ustanovama.
U suradnji sa Dejanom Balažinom dr. med.spec. pedijatrije i Martine Polanec Katalenić (majke dvoje djece oboljele od šećerne bolesti i dopredsjednice Udruge) 28.09.2020. održana je Edukacija odgajatelja i osoba zaposlenih u Dječjem vrtiću Pahuljica u Murskom Središću.
S obzirom na to da vrtić ima važnu ulogu u psihosocijalnom razvoju djeteta, važno je educirati odgajatelje o osnovnim principima zbrinjavanja djece oboljele od šećerne bolesti da bi se dijete, roditelj i odgajatelji osjećali sigurnije u novonastaloj situaciji.  Podijeljeni su im letci i brošure o šećernoj bolesti kako bi što bolje upoznali različite situacije u kojim se oboljelo dijete može naći te kako mu pomoći ako se za to ukaže potreba.
Zahvaljujemo vrtiću na pozivu, dr. Balažinu na odličnoj edukaciji i mami Martini na vrijednom pogledu i korisnim informacijama roditelja o šećernoj bolesti.
Isto tako zahvalili bi i Gradu Mursko Središće koji je prepoznao naš trud i omogućio nam održavanje ovakvih edukacija.

Ostavi komentar