Zelenom čistkom u Murskom Središću očistit će jarke, šumarke i poljske puteve od smeća

U akciji Zelena čistka na području Murskog Središća uklonit će se smeće iz prirode.

Zelena čistka – Let’s do it Croatia! Zajednička jednodnevna akcija čišćenja divljih odlagališta otpada Zelena čistka najveći je ekološki volonterski projekt u Hrvatskoj. Svi lokalni napori povezani za čišće i zelenije sutra. Buđenje svijesti o stvaranju i važnosti odgovornog gospodarenja otpadom s ciljem očuvanja okoliša, prirode i planete Zemlje, koja je naše zajedničko dobro, prvi je korak na tom putu.

Grad Mursko Središće je i ranijih godina organizirao čišćenje svih naselja s područja grada u sklopu akcije Zelena čistka. U akciju su se uključili Mjesni odbori, gradske udruge ali i svekoliki građani. Svjedoci smo da svako malo nailazimo na zagađene jarke, šumarke, poljske puteve, unatoč brojnim upozorenjima i zamolbama da se smeće ne odbacuje u prirodu već da se adekvatno zbrinjava. Na području grada postoji propisani sustav odvoza komunalnog otpada (miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada), građanima je omogućeno korištenje smeđih kanti, vrši se selekcija otpada, mogućnost odvoza glomaznog otpada, reciklažno dvorište, u izgradnji je kompostana točnije niz uvjeta za adekvatno zbrinjavanje otpada.

Zelena čistka u gradu Mursko Središće ove godine održat će se u subotu 24travnja u prijepodnevnim satima. Zelena čistka organizirat će se tako da će se najprije evidentirati zagađene lokacije na svakom području. Mjesni odbori će s udrugama iz svog naselja dogovoriti plan prikupljanja smeća po naselju. Grad Mursko Središće organizirat će odvoz smeća iz svih naselja. Komunalno poduzeće Murs – ekom će prikupljeni otpad na adekvatan način zbrinuti.

U svrhu organizacije zelene čistke na 102. stručnom kolegiju gradonačelnika donijet je sljedeći zaključak:-Zadužuje se Odsjek za društvene djelatnosti i Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za organizaciju Zelene čistke koja će se održati u subotu 24. travnja. Odsjek za društvene djelatnosti dužan je dogovoriti s Mjesnim odborima i gradskim udrugama njihovo uključenje. Prikupljeno smeće će se na adekvatni način zbrinuti putem komunalnog poduzeća Murs – ekom.

Pozivaju se udruge, građani da se priključe u volonterski projekt Zelena čistka.

(Grad Mursko Središće)

Ostavi komentar