Zahvaljujući izvrsnom timu čakovečke Kardiologije u dobrim smo rukama kad zašteka srce

kardiologija
Djelatnici Odjela kardiologije s koronarnoim jedinicom Županijske bolnice Čakovec.

Kardiovaskularne bolesti su bolesti srca i krvnih žila, nažalost i glavni uzrok smrti bolničkog liječenja u Hrvatskoj. Posljednjih desetak godina srećom smanjuje se smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti, što je posljedica razvoja dijagnostičkih i terapijskih postupaka u kardiologiji i medicini uopće te javnozdravstvenih akcija usmjerenih na prevenciju bolesti. Kardiologija Županijske bolnice Čakovec uhvatila je korak s vremenom pa omogućuje pacijentima sveobuhvatnu kardiovaskularnu skrb. Kako se razvijala kardiologija u našoj bolnici? Tko su liječnici koji rade na Odjelu kardiologije s koronarnom jedinicom?

Zašto je 2016. godine došlo do preokreta u liječenju srčanog udara u našoj bolnici i te koji su liječnici bili nositelji razvoja? Kako se kvaliteta liječenja odrazila i na kraći boravak pacijenata na bolničkom liječenju, da je prosječan broj dana hospitalizacije nakon srčanog infarkta 5-7 dana pročitajte u novom broju Međimurskih novina koje su u prodaji od petka, 5. ožujka.

 

Ostavi komentar