Vuzmenke su lijepa tradicija, ali prilikom spaljivanja se treba držati ovih pravila

vuzmenka Mursko Središće
Ilustracija

Posljednjih tjedana veliki problem su u Međimurju požari.

Upravo iz tog razloga PU međimurska policija upozorava građane da pripaze prilikom paljenja uskrsnih vatri – tradicionalnih „Vuzmenki“.

Evo nekih pravila kojih se pritom moraju pridržavati i poštivati:

– loženje i lokacija uskrsne vatre, određena je odredbama Odluke o posebnim mjerama zaštite od požara na području Međimurske županije (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 2/2002.), člancima 11. i 18.;

– najbolje i najsigurnije spaljivanje je na organiziran način uz nadzor članova vatrogasnog dežurstva. Neorganizirano loženje uskrsne vatre i za vrijeme vjetrovitog vremena, nije dozvoljeno;

– lokacija manje uskrsne vatre mora biti minimalno 30 metara, a veće minimalno 70 metara, udaljena od gospodarskih i drugih objekata, stogova slame i sijena, te drugih predmeta i nasada, koji bi se pod utjecajem topline mogli oštetiti;

– kod samog loženja, a zbog povećanih opasnosti za ljudsku sigurnost, dozvoljeno je spaljivanje samo poljoprivrednog, šumskog ili biljnog otpada bez dodataka zapaljivih tekućina ili drugih tvari radi boljeg gorenja;

– nije dozvoljeno spaljivanje otpada koji nije biljnog porijekla;

– građani su dužni prilikom loženja uskrsne vatre primjenjivati odgovarajuće mjere zaštite od požara;

– posebnu pažnju treba posvetiti djeci koja trebaju biti pod nadzorom roditelja.

– Molimo sve građane Međimurske županije koji će paliti uskrsne vatre, kao i one koji imaju namjeru spaljivati poljoprivredni, šumski ili drugi biljni otpad, da pritom ne ugrožavaju vlastitu i sigurnost drugih građana, odnosno da poštuju i primjenjuju protupožarne mjere – kažu iz PU međimurske.

Ostavi komentar