Vladimir Topolnjak ponovo imenovan direktorom Međimurskih voda

Vladimir Topoljnjak
Vladimir Topoljnjak , direktor Međimurskih voda

Međimurske vode imenovale su direktora.

Na temelju javnog natječaja za izbor i imenovanje direktora Međimurskih voda d.o.o. Nadzorni odbor Međimurskih voda d.o.o. Čakovec, na sjednici održanoj dana 29. ožujka, ocijenivši pozitivno njegov dosadašnji rad na funkciji direktora Međimurskih voda d.o.o., kao i Program rada za naredno mandatno razdoblje, imenovao je jednoglasno Vladimira Topolnjaka, dipl.ing., novim (starim) direktorom Međimurskih voda d.o.o..

Toplonjak je imenovan za mandatno razdoblje od četiri godine, a koje počinje 16. lipnja 2017. godine.

Ostavi komentar