Veljko Kajtazi izričito protiv prijedloga župana Posavca: Neću podržati Vladu ako se uvedu vaučeri i diskriminiraju Romi!

– Naša dosadašnja iskustva potvrđuju da je model korištenja i praćenja zajamčene minimalne naknade neučinkovit, o čemu gotovo svakodnevno svjedočimo, a posebno je vidljivo u stanju sigurnosti u Međimurju.
Posljedice nenamjenskog trošenja osjećaju građani koji svojim radom osiguravaju te iste naknade. Na institucionalnoj, ali i na svakoj drugoj razini već dulje vrijeme upozoravamo na zlouporabu socijalnih davanja i ponovo apeliramo na aktivno uključivanje države u rješavanje problema – rekao je međimurski župan Matija Posavec nakon sastanka sa zastupnikom Veljkom Kajtazijem, načelnikom PU međimurske Ivanom Sokačem, zamjenikom načelnika Vladimirom Faberom, ravnateljicom Centra za socijalnu skrb Alenkom Bilić, gradonačelnicima, načelnicima i predstavnicima Roma.

– Inzistiramo na provedbi mjera, odnosno sankcioniranju onih pojedinaca koji svojim postupcima ugrožavaju sigurnost čitave zajednice. Kontrolom trošenja zajamčene minimalne naknade, provedbom već postojećih mjera i uvođenjem vaučera, potaknut će se radno sposobni korisnici za aktivnije uključivanje na tržište rada, što će posljedično utjecati i na gospodarski rast, ali i na socijalna davanja koja se financiraju iz državnog proračuna.Budući da se sredstva za socijalna davanja osiguravaju iz državnog proračuna, odnosno javnog izvora, zdrav razum nalaže da se kontrolira na što se ta sredstva troše. Svi građani uživaju jednaka prava istovremeno poštujući svoje obveze. Također, odgovornost je i na korisnicima tih prava i, ako ne izvršavaju svoje dužnosti, moraju biti spremni prihvatiti posljedice – rekao je Posavec.Veljko Kajtazi je protiv uvođenja vaučera.

– Dok sam ja tu, to se neće dogoditi. I bio sam jasan i to rekao i međimurskom županu Matiji Posavcu. Ne znam kamo to vodi. Pitao sam ga samo je li Rom, kad se razboli, može lijek kupiti bonom. Ili ući u autobus i kupiti kartu bonom. Učinit ću sve da takva diskriminacija ne prođe.

Razgovarao sam već s premijerom o tome. I da premijer ne reagira na takvu vrstu diskriminacije, ja, kao zastupnik romske manjine, napustio bih vladajuću koaliciju. Ne bih mogao dati potporu Vladi koja ne sprečava diskriminaciju naroda koji predstavljam, kazao je za Večernji list.

Ostavi komentar