Uspješna provedba projekta “Jačanje mreže podrške prijaviteljima i korisnicima ESI fondova u Međimurskoj županiji”

redea esi projekt

Projektom „Jačanje mreže podrške prijaviteljima i korisnicima ESI fondova u Međimurskoj županiji“ uspostavljena je mreža podrške jedinicama lokalne i regionalne samouprave i drugim javnopravnim tijelima na području Međimurske županije u pripremi i provedbi projekata (su)financiranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondova). Nositelj projekta je Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA, a projekt je započeo s provedbom 1. listopada 2016.

Tijekom 30 mjeseci provedbe projekta održano je 16 informativnih događanja o ESI fondovima za 227 sudionika na kojima su predstavljene mogućnosti financiranja iz ESI fondova, iskustva u pripremi i provedbi projekata, detalji o pojedinim natječajima iz ESI fondova te druge teme od javnog interesa. Preostala su još dva informativna dana na kojima će se predstaviti novi Indikativni godišnji plan Poziva na dostavu projektnih prijedloga iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija te otvoreni 2. poziv na dostavu projektnih prijedloga Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Mađarska. Jedna od projektnih aktivnosti bila je organizacija radionica i seminara za jačanje vještina i znanja iz područja javne nabave, državnih potpora, Naturi 2000 i EU fondovima za ukupno 48 predstavnika javnopravnih tijela s područja Međimurske županije.

Od početka provedbe projekta pa do sada pripremljen je ukupno 31 projektni prijedlog za prijavu na aktualne natječaje čiji su nositelji ili partneri na projektima javnopravna tijela, a savjetodavna podrška u pripremi i provedbi projekata pružena je za 45 korisnika – predstavnika javnopravnih tijela.

Djelatnici Javne ustanove REDEA kontinuirano se usavršavaju, unaprjeđuju svoja znanja i vještine kako bi njihovo savjetovanje u pripremi i provedbi razvojnih projekata bilo što uspješnije.

Javna ustanova REDEA kroz mjesečni newsletter obavještava javnopravna tijela, potencijalne prijavitelje i širu javnost u Međimurskoj županiji o ESI fondovima i drugim temama od javnog interesa.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. u iznosu od 1.160.769,31 kuna. Ukupna vrijednost projekta je 1.365.610,96 kuna, a traje do 31. ožujka 2019. godine.

Ostavi komentar