Uklanjanje ambrozije: Čupaj ili nisko kosi da ne dobiješ kaznu!

Ambrozija

Zakonom propisana novčana kazna za pravnu osobu koja na svojim površinama ne uništi korov, a posebno ambroziju, kreće se od 500 do 5.000 kuna, a za fizičku od 500 do 1.000 kuna.

Ambrozija naša svakidašnja. Što se više piše i govori o njenom suzbijanju, ima je sve i više. Nesputano raste uz rubove cesta, širi se po parkovima te ostalim javnim i državnim površinama. Posebna pak su priča privatne parcele, krumpirišta, površine zasađene tikvama, kukuruzom i slično a da se o napuštenim i neobrađenim parcelama ni ne govori.

Stoga su komunalni redari svakodnevno na terenu, bilo samoinicijativno ili pak na dojavu građana, prateći rast i širenje ambrozije koja cvate na sve strane. Pišu se upozorenja ali i kazne.

Srećom, barem u Općini Nedelišće, upozorenja padaju na plodno tlo i stanovništvo bez kazni uklanja ambroziju.

(vv)

Ostavi komentar