U Starom gradu restauracija bunara iz doba grofova Althan. Izvorni dijelovi težine su tonu i pol!

Siniša Novak i Mihel Štebih 01
Siniša Novak i Mihael Štebih kraj izvornih dijelova bunara iz 18. stoljeća

Radovi na obnovi fortifikacije Starog grada Čakovec idu prema završnici. Užurbano se radi i na replici bunara iz doba čeških grofova Althan kako bi i on bio spreman za predstavljanje javnosti 30. travnja i svečanosti Dana Međimurske županije. Althani su bili gospodari Međimurja od 1719. do 1791. godine. Na restauraciji zdenca iz tog doba radi akademski kipar Mihael Štebih koji nam je zajedno sa Sinišom Novakom, domarom Muzeja Međimurja otkrio detalje aktualnih radova.

bunar Stari grad Čakovec
Restauracijom će se nastojati zadržati izvorni izgled bunara

– Ovo su blokovi izvornog zdenca. Najveći ima oko tonu i pol težine. Bio je uništen u vrijeme vladavine grofova Feštetića. Zdenac restauriramo u obimu kakav je bio kad je postavljen. Napravit će se kruna nad tim komadima zdenca. Nakon toga slijedi završna obrada. Postići će se jedinstvo, pa će sve izgledati gotovo kao skulptura. Bit će željeznih obruča i poklopac od kovanog željeza.  Sve skupa će izgledati tako da neće biti predaleko od izvornih elemenata. Bunari su uvijek bili izvor života. Uvijek su se oko njih okupljali ljudi. Tu su se događala poznanstva, ljubavi. Vjerujemo da će i ovaj bunar imati svoje priče i svoj novi život.

Siniša Novak i Mihel Štebih 03
Pozicija u dvorištu Starog grada gdje će biti postavljen obnovljeni bunar

Štebih i Novak osim rada na obnovi ovog bunara, promišljaju i upozoravaju na potrebu očuvanja baroknog kipa sv. Jeronima u samom Perivoju Zrinski. Postavljen je 1766. godine, dakle također u doba obitelji Althan u 18. stoljeću. Upozoravaju kako okolna stabla prijete kipu i žele preduhitriti situaciju rušenja grane na kip i mogućeg oštećenja u toj mjeri da se više ne bi mogao renovirati. Predlažu originalan kip pohraniti u prostoru Muzeja Međimurja, a na izvornu poziciju postaviti repliku. Prijedlog žele predstaviti Gradu Čakovcu odnosno gradonačelniku Stjepanu Kovaču.

foto: rr

Mihael Štebih i Siniša Novak
Štebih i Novak promišljaju proaktivno i o drugoj spomeničkoj baštini Perivoja Zrinski

 

Ostavi komentar