RADIOKLUB MEĐIMURJE: Šest polaznika položilo ispit za radioamatera!

Radioklub Međimurje

Nakon tromjesečnog vrlo discipliniranog pohađanja tečaja iz radio tehnike i radio komunikacijskih propisa i vještina, šest polaznika pristupilo je 29. svibnja polaganju državnog ispita za radioamaterski P razred i svih šest polaznika je ispit položilo na zadovoljstvo ispitne komisije.

Ispitna komisija određena od strane Hrvatskog radioamaterskog saveza i u sastavu Stjepan Đurin 9A8A (predsjednik komisije ujedno i dopredsjednik HRS-a), Mirko Vurušić 9A2F i Lucijan Franin 9A1Z, sa zadovoljstvom je upisala u ispitni zapisnik: „položio, položio, položio“… Novi radioamateri su: Jan Belak , Noa Turk, Eugen Janković, Leonardo Horvatić, Žan Novosel i Dubravko Balent: svi u rasponu od 45 godina a najmlađi Eugen Janković ima tek 8 godina i jedan je od najmlađih radioamatara. To još jednom dokazuje da za radioamaterizam stvarno nema dobnih granica.

Stjecanjem radioamaterske licence novi radioamateri učinili su važan iskorak u svojoj radioamaterskoj karijeri (u radioamaterskom žargonu sada su HAMLETI). Sada su stekli pravo samostalnog rada na klupskim i vlastitim radioamaterskim stanicama te pravo na vlastitu pozivnu oznaku. Kao i nakon svakog sličnog ispita sada slijedi treniranje vještina i osvajanje etera na brojnim amaterskim frekvencijama i načinima rada uz mentorstvo iskusnijih amatera. Poželimo im puno dobrih veza ( QSO-a) i dalekih i zanimljivih kontakata (DX-ova).

Uspješno okončanje prilično brojnog tečaja rezultat je kombiniranog rada s mladima kroz Code Clube Mursko Središće (voditelji Jelena Tuksar i Leon Vlašić) , kroz zimske i ljetne tehničke radionice Grada Čakovca te ARDF sekcije radiokluba (radiogoniometrija- voditelj Vlado Vinko) kao i suradnje s ostalim udrugama tehničke kulture i institucijama kao što je HGSS.

Sam Radio klub Međimurje djeluje na tri lokacije: sjedište i primopredajna sekcija 9A1CAL je na adresi Aleksandra Schulteissa 19, Čakovec, u prostorijama Centra za kulturu “Rudar” u Murskom Središću ( 9A1CMS) te na vlastitoj radioamaterskoj natjecateljskoj lokaciji “Josip Rihtarec Pepi” na Ciganjščaku kod Štrigove ( 9A1CMS i 9A1CAL).

Radioamaterske radionice i dalje će se odvijati svake srijede do kraja školske godine na lokaciji u Čakovcu u 19 sati a prijave za novi jesenski tečaj već se primaju. Za više informacija o svim ostalim aktivnostima kluba slijedite link ili se obratite na [email protected] 73 s de 9A1Z

Ostavi komentar