Projekt CultuREvive Tour: Eco-Etno festival 28. i 29. srpnja te marketing seminar 28. srpnja

CultuREvive Tour
CultuREvive Tour

Centar dr. Rudolfa Steinera provodi međunarodni projekt pod nazivom „Održivi razvoj ekološkog turizma u Koprivničko-križevačkoj, Međimurskoj županiji i županiji Zala“, akronima „CultuREvive Tour“, Interreg V-A programa za prekograničnu suradnju Mađarska-Hrvatska 2014-2020.4

Za vrijeme trajanja najveće turističke manifestacije u Međimurju „Porcijunkulovo 2018“, u sklopu projekta, u subotu 28.7. i nedjelju 29.7.2018. u Čakovcu prezentirati će se stari zanati i zanatlije, partneri na projektu. Tako ćete moći vidjeti majstore iz Mađarske i Hrvatske koji će svoje rukotvorstvo predstavljati svim zainteresiranim posjetiteljima.

DMC Etno art travel će u sklopu projekta kreirati turističku rutu koja prolazi projektnim područjem i obuhvaća veliki dio Ceste tradicije u Međimurskoj županiji te Koprivničko križevačkoj županiji, temeljem ovog projekta. Cesta tradicije širi se na prekogranični dio susjedne Mađarske. Cesta tradicije projektom  „CultuREvive Tour“ dobiva na međunarodnom karakteru. Kreirana turistička ruta biti će temelj za novu turističku ponudu koja će se kontinuirano poboljšavati i dopunjavati  s novim ponuđačima s programskog područja koje obuhvaća ovaj projekt. Novi turistički produkt doprinijeti će i poboljšati vidljivost ovih dviju kontinentalnih Sjevernih županija u Hrvatskoj na širem turističkom tržištu.

Ovim putem vas pozivamo da sudjelujete na Marketing seminaru na kojem će se po prvi puta prezentirati nova turistička ruta koju će stručno predstaviti eksperti iz područja turizma a posebice eko – etno kontinentalnog turizma. Seminar se održava u Međimurskim dvorima dana 28.07.2018. od 14,30 h do 16,00 h.

Ostavi komentar