Prilike za prijavu projekata: Aktualni i najavljeni natječaj iz ESI fondova

redea esi fondovi

Javna ustanova REDEA je na 8. Sjednici kolegija gradonačelnika i načelnika Međimurske županije informirala predstavnike JLS-ova o mogućnostima prijava projektnih prijedloga na aktualne i najavljene natječaje iz ESI fondova.

U sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. najzanimljiviji natječaji u najavi vezani su uz odlagališta i upravljanja otpadom. Riječ je o sljedećim natječajima: Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno prikupljenog biootpada, Izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i dr. te Sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada. Predstavljene prihvatljive aktivnosti natječaja mogu biti temelj za razvoj projekata koji se bave izazovima iz područja upravljanja otpadom.

Iako JLS-ovi nisu prihvatljivi prijavitelji na natječaj Energetska obnova obiteljskih kuća predstavljen je i taj natječaj s ciljem da načelnici i gradonačelnici prenesu informacije žiteljima svojih općina i gradova. Indikativni datum objave natječaja je 28. lipnja 2019. Građani će moći prijaviti aktivnosti pripreme i provedbe energetske obnove i uvođenja obnovljivih izvora energije u obiteljskekuće.

U sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. za ovu godinu predstavljene su najave natječaja iz područja (zapošljavanja, socijalnog uključivanja i dobrog upravljanja) u kojima jedinice lokalne (regionalne) samouprave mogu biti prijavitelji i /ili partneri. Iz područja zapošljavanja ističemo natječaj Druga prilika za stjecanje kvalifikacija u visokom obrazovanju koji je najavljen za kolovoz 2019.

Planirani natječaji u 2019. koji će doprinijeti uključivanju mladih i socijalno ugroženih skupina u društvo te poticanju kulturnih događaja su sljedeći: Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije, Umjetnost i kultura za djecu i mlade, Podrška programima usmjerenim mladima – faza 2, Čitanjem do uključivog društva, te Borba protiv diskriminacije – preduvjet za socijalno uključivanje najranjivijih skupina – faza 1.

Najavljeni su i natječaji za podršku lokalnim organizacijama civilnog društva u kojem će također J(R)LS-ovi moći sudjelovati. Natječaji su usmjereni na učinkovito rješavanje potreba lokalne zajednice. Kao posebno zanimljive izdvajamo natječaje Podrška partnerskim inovativnim projektima civilnog, javnog i poslovnog sektora za ponovno korištenje otvorenih javnih podataka i razvoj IKT/mobilnih aplikacija za kvalitetnije sudjelovanje građana u lokalnom odlučivanju, Podrška lokalnim organizacijama civilnoga društva – znanjem za doprinos zajednici, Aktivno starenje i Financijska pismenost.

I na kraju, predstavljen je i trenutno otvoren 2. Poziv na dostavu projektnih prijedloga usklopu Interreg V – A Programa prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska za 2014. – 2020. J(R)LS-ovi su prihvatljivi prijavitelji, a prihvatljiva područja ulaganja su održivo korištenje prirodnih i kulturnih dobara, suradnja kroz jačanje institucionalnih kapaciteta i učinkovite javne uprave i obrazovanje koje uključuje opće, osnovnoškolsko, srednjoškolsko, strukovno, visoko i obrazovanje odraslih.

Detaljnije informacije o otvorenim i najavljenim natječajima mogu se pronaći na stranicama Javne ustanove REDEA i Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Informacije o natječajima predstavljene su u svrhu informiranja i koordinacije prijava iz Međimurske županije, a u sklopu projekta „Jačanje mreže podrške prijaviteljima i korisnicima Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova u Međimurskoj županiji“, čija vrijednost iznosi 1.365.610,96 kuna, od čega je 85% sufinancirano iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Ostavi komentar