Prekrasna, velika, moćna, božanska Ema danas slavi svoj imendan!

19. travnja svoj imendan slave Eme!

Ema, kao i ostala veoma kratka imena, često se tumače kao skraćenica tj. „ime od milja“, nekog drugog dužeg imena. No Ema je također veoma staro samostalno ime.

Ema, kao i ostala veoma kratka imena, često se tumače kao skraćenica tj. „ime od milja“, nekog drugog dužeg imena. Ime Ema je veoma popularno posljednjih godina na području Hrvatske, pa bi shodno tome moglo biti tumačeno kao skraćenica tamo već odavno omiljenih imena Emina ili Emilija.

No ova tumačenja važe za nadimak Ema, ali kao osobno ime Ema je veoma staro samostalno ime.

Ime Ema Germanskog Porijekla

U obliku Emma posebice na području Njemačke ovo ime ime dužu tradiciju.

Ime Emma potječe iz germanskoga i znači “prekrasna, velika, moćna, božanska”. Emma je nezavisna kratka forma imena koja počinju s “Erm” ili “Irm”, kao što je Irmgard. Germanski “ermen” znači “cjelina”, “sveobuhvatna”. Emma je također slična imenu Emanuela.

 

Ostavi komentar