POTREBNI dokumenti ako niste hrvatski državljanin, a želite se vjenčati u Hrvatskoj?

Vaš najljepši dan u životu, svi to već znamo, najčešće će biti popraćen, osim velikom radošću, s nešto stresa, brige, zabrinutosti… hoće li sve proći dobro, hoće li catering dostaviti hranu na vrijeme i prema dogovoru, hoće li cvijeće biti kakvo je naručeno, hoće li slastičarnica dostaviti svadbenu tortu u jednom komadu i još milijun sličnih pitanja koja će tjednima prolaziti glavom.

Nešto dodatne glavobolje zadat će vam i dokumentacija koju je potrebno prikupiti za sam čin vjenčanja, a ako ste strani državljanin, stvari su još malo kompliciranije

Za početak, sva dokumentacija koja je određena mora biti prevedena i ovjerena. Ako sklapate građanski brak, računajte na to da termin morate zakazati u matičnom uredu barem 45 dana prije sklapanja braka. Prilikom prijave nemojte zaboraviti naznačiti hoće li se vjenčanje održati u matičnom uredu ili u nekom drugom prostoru, jer ako je vjenčanje izvan matičnog ureda, to znači da matičar izlazi na teren, a samim time imate veći trošak.

Koliki je taj trošak ovisi o danu sklapanja braka – hoće li to biti nedjelja, blagdan ili neradni dan, a također ovisi i o udaljenosti mjesta sklapanja braka od službenih prostorija matičara.

Ministarstvo uprave RH propisalo je potrebnu dokumentaciju za sklapanje braka, a to je:

  • izvadak iz matice rođenih izdan u državi rođenja sukladno međunarodnim ugovorima i konvencijama (obavezan prijevod na hrvatski jezik)
  • potvrda o slobodnom bračnom stanju stranca izdana sukladno međunarodnim ugovorima i konvencijama (obavezan prijevod na hrvatski jezik)
  • potvrda da nema zapreka za sklapanje braka stranog državljanina u Republici Hrvatskoj i da će taj brak biti priznat u državi čiji je državljanin (obavezan prijevod na hrvatski jezik) – ova potvrda može biti sastavni dio potvrde o slobodnom bračnom stanju
  • identifikacijska isprava sa slikom
  • dokaz o državljanstvu (putovnica).

Sve nabrojano mora imati Apostille (nad)ovjeru nadležnog konzularnog predstavništva čiji je državljanin osoba koja stupa u brak. Da još malo pojasnimo, Apostille ili, u govoru, apostila, je (nad)ovjera ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Ako je vaša matična država potpisnica Haaške konvencije, sve dokumente mora prevesti i ovjeriti sudski tumač za hrvatski jezik te ih dostaviti nadležnom matičnom uredu.

Ako matična država nije potpisnica Haaške konvencije, dokumenti moraju biti prevedeni i ovjereni na nadležnom sudu, zatim u Ministarstvu pravosuđa i Ministarstvu vanjskih poslova, te u konzularnom predstavništvu matične zemlje. To znači da prije nego dokumentacija dođe na ovjereni prijevod sudskom tumaču, mora biti legalizirana.

Što se tiče vize, ako dolazite iz neke od zemalja izvan Europske unije, a želite se vjenčati u Hrvatskoj, ne trebate posebnu vizu, pod uvjetom da ne ostajete duže od 90 dana. Ako ostajete duže, na stranicama Ministarstva vanjskih i europskih poslova naći ćete detaljne upute s preduvjetima za ulazak i boravak stranaca.

Nakon što ste prikupili svu dokumentaciju, na redu je i samo vjenčanje. Ako su oba ili jedan od partnera strani državljani, bit će vam potreban tumač za vaš matični jezik. Ako jedan od partnera ili oba govore i razumiju engleski jezik, dovoljno je da na vjenčanju prisustvuje tumač za engleski, piše translatora.net

Ostavi komentar