Otkriven spomenik Rudolfu Steineru i obnovljen park u Donjem Kraljevcu

U obnovljenom parku kaj željezničke stanice Donji Kraljevec je u utorak otkriven spomenik dr. Rudolfu Steineru koji je zadužio europsku i svijetsku duhovnu misao svojim pristupom u mnigim područjima ljudskog djelovanja. Spomenik je otkrio načelnik općine Donji Kraljevec Miljenko Horvat, naglasivši da će to biti lijepa turistička točka za mjesto i općinu.

Ravnateljica Centra Rudolfa Steinera Dijana Posavec istaknula je da je Rudolf Steiner još za života prepoznat kao jedan od najvećih duhova Novoga vijeka, te citirala Rudolfa Steierna koji je jednom rekao. – Ja sam rođen u slavenskom području, u području za koje se stranim predstavlja čitav milje i čitava osobitost iz koje dolaze moji preci. Pored germanskog i slavenskog elementa, u ovom području je prisutan i treći poznat još kao keltski.“

Župan Međimurske županije Matija Posavec istakao turističku važnost spomenika, te je još jedan kemenčić u razvoju međimurskog turizma. Spomenik je realnoj veličini od kamena isklesao vinicita kipar Slavko Bunić iz Ivanca. (J)

Ostavi komentar