Održan sastanak o dnevnom boravaku za starije i nemoćne na području M. Središća

Odluka o sufinanciranju dnevnog boravka starijih osoba u domovima za starije i nemoćne osobe Mursko Središće

U Murskom Središću je održan sastanak na kojem se razgovaralo o Odluci o sufinanciranju dnevnog boravka starijih osoba u domovima za starije i nemoćne osobe.

Grad Mursko Središće je o ovome poslalo priopćenje za medije koje prenosimo u nastavku.

Na prijedlog gradonačelnika Grada Mursko Središće Dražena Srpaka na 10. sjednici Gradskog vijeća Grada Mursko Središće održanoj dana 26. studenog 2018. godine usvojena je Odluka o sufinanciranju dnevnog boravka starijih osoba u domovima za starije i nemoćne osobe na području grada Mursko Središće.

Cilj navedene Odluke je pomoć starijima sa manjim prihodima, a koji zbog bolesti i starosti ne mogu biti sami kroz dan niti pak imaju financijske mogućnosti za smještaj u domu za starije i nemoćne da koriste uslugu dnevnog boravka u domovima za starije i nemoćne na području grada Mursko Središće, a Grad će za 20 najpotrebitijih osoba koje ispunjavanju uvjete iz Pravilnika sufinancirati 50% ili najviše do dnevno 30,00 kuna boravka.

Na tu temu gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak dana 11. prosinca 2018. godine održao je sastanak s predstavnikom doma za starije i nemoćne „Japa“ Matejem Valkajom i predstavnikom doma za starije i nemoćne „Stubičar“ Štefanom Vršićom.

Na sastanku je gradonačelnik predstavnicima pobliže objasnio funkcioniranje dnevnog boravka te je predstavnik doma za starije i nemoćne „Stubičar“ Štefan Vršić iznio kako je dom zainteresirani za provedbu dnevnog boravka i da će osigurati sve potrebne preduvjete za provedbu istog dok je predstavnik doma za starije i nemoćne „Japa“ Matej Valkaj naveo kako ih navedeno zanima, ali da trenutno nemaju resurse za provođenje projekta.

Usluga dnevnog smještaja u domovima za starije i nemoćne osobe obuhvaća tri obroka dnevno (doručak, ručak i užina), osnovnu medicinsku skrb, ležaj za dnevni odmor i organizaciju slobodnog vremena. Smatramo da će ovaj projekt/odluka uvelike pomoći starijim i nemoćnim osobama, ali i njihovoj djeci ili skrbnicima.

Ostavi komentar