MURSKO SREDIŠĆE: U tri gradska vatrogasna društva uloženo ove godine 372.000,00 kuna

Mursko Središće i DVD

Grad Mursko Središće kao i svake godine na kraju godine sa tri gradska dobrovoljna vatrogasna društva upriliči sastanak kako bi se dogovorile aktivnosti, a pogotovo financiranje za iduću godinu.

Tako je i 21. prosinca 2018. godine održani sastanak između gradonačelnika Dražena Srpaka te predsjednika DVD-a Mursko Središće Juraja Zadravca, predsjednika DVD-a Peklenica Dražena Srše i predsjednika DVD-a Križovec Marka Strojka. Na sastanku su se dotaknuli ovogodišnjih aktivnosti te svi zajedno naglasili dobru suradnju između Grada i DVD-a, a i između samih DVD-a. Ove godine Grad Mursko Središće u sva tri dobrovoljno vatrogasna društva uložio je 372.000,00 kuna.

Za iduću godinu DVD Peklenica ima plan da se naprave toaleti za njihove članove, a pogotovo djecu koja su aktivna i vježbaju te da se zamjene vrata na garaži te bi iznos kapitalne donacije bio 50.000,00 kuna dok za redovan rad trebaju 30.000,00 kuna tekuće donacije pa bi im tako Grad isplatio 80.000,00 kuna.

DVD Križovec ima potrebu završiti garažu i spremište, a potrebiti radovi su žbukanje i glazure, a za to je potreban iznos od 50.000,00 kuna kapitalne donacije dok im je potrebno 20.000,00 kuna tekuće donacije za redoviti rad.

DVD Mursko Središće pak planira kupiti navalno vozilo dok se bi staro koje sad posjeduju prodalo te se u te namjene možemo reći praktično štedi novac. Tako će ove godine Grad Mursko Središće DVD-u Mursko Središće isplatiti 70.000,00 kuna uz već isplaćenih preko 100.000,00 kuna kapitalne donacije te će se taj novac akumulirati sa uplatom u 2019. godini, a koja bi mogla biti otprilike 200.000,00 kuna te bi se onda u 2020. godini kupilo novo navalno vozilo.

Isto tako u 2020. godini planira se kupiti novo kombi vozilo za DVD Križovec. Uz stalna manja ulaganja u opremu možemo reći da će nakon još te dvije-tri godine sva tri gradska DVD-a biti opremljena s novim vozilima i s novom opremom.

Gradonačelnik Dražen Srpak im je zahvalio na trudu, radu i doprinosu te im poželio što manje incidenata i naravno dobar rad sa djecom.

izvor: Grad Mursko Središće

 

Ostavi komentar