Murs-ekom promijenio sjedište i adresu, ali se stalno oprema i modernizira

murs ekom
Dva nova komunalna vozila koja je nedavno nabavio Murs-ekom.

Uz sve navedeno, ovih je dana na groblju u Murskom Središću komunalno poduzeće Murs-ekom d.o.o. nabavilo i postavilo dva otvorena kontejnera u iznosu od 13.275 kuna jer su stari kontejneri bili dotrajali te su time izgubili svoju funkciju.

Ostavi komentar