Možda vam pokucaju: PU međimurska krenula s velikom anketom o stanju sigurnosti u Međimurju

Sandra Herman Vladimir Faber
Sandra Herman i Vladimir Faber, Foto: SO

PU međimurska je danas najavila da u suradnji s Međimurskom županijom, i uz njenu financijsku pomoć, kreće u provođenje velike ankete o stanju sigurnosti u Međimurju.

Među građanima Međimurske županije provest će se anketa o sigurnosti na uzorku od 560 ispitanika. Akreditirani i educirani anketari dolazit će od danas, te narednih 20-ak dana, u kuće i stanove građana u svim gradovima i općinama u Međimurju.

Sve o istraživanju je objasnio Vladimir Faber, zamjenik načelnika PU međimurske, i Sandra Herman, zamjenica župana Međimurske županije.

Istraživanje se tiče stanja sigurnosti i sadrži nekoliko bitnih poglavlja o kojima će se anketirati građani, a ne tiče se samo rada policije već i drugih službi:
1) Osjećaj sigurnosti, odnosno strah od kriminala
2) Samozaštitno ponašanje, mjere koje građani koriste u zaštiti imovine
3) Jesu li i građani već bili žrtve nekih kaznenih djela i kojih te jesu li ih prijavili policiji te jesu li oni procesuirani
4) Problemi i kvaliteta života u Međimurskoj županiji (javni red, komunalni red, psi, otpad i slično)
5) Građani trebaju ocijeniti odgovorne institucije javnoga života (gradove, općine, policiju i slično)
6) Vidljivost/prisutnost policije, komunalnih i prometnih redara te kakva je komunikacija s njima
7) Odnosi među građanima u određenom mjestu
8) Sociodemografske varijable ispitanika (dob, spol, obrazovanje).

– Razvije zemlje takva istraživanja provode od početka 1990-ih i na temelju njih se prilagođava ustroj policije i očekujemo da ćemo nakon ankete dobiti pokazatelje stvarnoga stanja kretanja sigurnosti u Međimurju. Statistički pokazatelji stope kriminaliteta su zadovoljavajući, čak i vrlo zadovoljavajući, ali mislim da će ljudi kroz anketu reći da su stvarni rezultati dosta drugačiji od službenih rezultata. Nakon toga prilagodit ćemo ustroj policije, prema potrebi, staviti više policajaca gdje to bude nužno. Imamo podršku ministra da zadovoljimo potrebe građana, a ne statistike. Anketari su obučeni i imaju akreditacije, a ako netko sumnja na nekoga da nije anketar, neka se javi na 192. Uz mene ovim će se istraživanjem baviti doktorica Irena Cajner Mraović, vrhunski kriminalog – objasnio je Faber.

Sandra Herman pohvalila je dugogodišnju dobru suradnju PU međimurske i Županije kroz brojne projekte pa tako i ovaj.

– Želimo našim građanima stvoriti kvalitetne preduvjete za siguran život. Nakon ankete provest ćemo vrlo konkretne mjere, uvesti drugačiji sustav u policiji, ali i drugim organizacijama. Tek nakon rezultata ove ankete predstoji pravi posao – dodala je Herman.

Faber je bio upitan i koje je on, kao dugogodišnji stručnjak u policiji, sigurnosne probleme uočio u Međimurju.

– Predugo sam u ovom poslu da bih se oslanjao na dojmove i zato sam inzistirao na ovom istraživanju. Dojma sam da službene statistike ne odgovaraju stvarnom stanju. Vjerujem da će se pokazati da postoji odmak, a koliki je on to će pokazati istraživanje – kratak je bio Faber.

Ostavi komentar