Međimurska županija posebno se ističe projektima koje provodi u odgoju i obrazovanju

međimurska županija

Iako su ustanove predškolskog obrazovanja u nadležnosti jedinica lokalne uprave, zbog važnosti prvih godina obrazovanja i pružanja potpore mladim roditeljima Međimurska županija, kao Županija prijateljica djece smatra da je iznimno važno poduzeti akcije i aktivnosti koje imaju za cilj poboljšanje kvalitete života djece i njihovih roditelja. Podrška i partnerstvo regionalne i lokalne uprave neophodno je u izgradnji kvalitetnijeg društva koje pruža mogućnosti obrazovanja i napretka, a neki od njih su vezani za predškolski odgoj, za osnovnoškolsko obrazovanje te za bolji i kvalitetniji život mladih obitelji:

 • Osigurani su pomoćnici u predškolskom odgoju,
 • Međimurska županija jedina je županija u Republici Hrvatskoj koja, osim za učenike osnovnih i srednjih škola, osigurava asistente i djeci vrtićkog uzrasta. U županijskom Proračunu za 2019. godinu predviđeno je 460 tisuća kuna namijenjenih financiranju 50% iznosa plaće 44 asistenata koji će raditi s 49 djece s teškoćama u predškolskim ustanovama, dok ostatak sufinanciraju jedinice lokalne samouprave,a projekt se zove “Prvi korak”.
 • Projekt “Iškulica – školica jednakih mogućnosti u obrazovanju” u kojem su djeca predškolske dobi, prvenstveno iz siromašnijih i materijalno depriviranih obitelji, uključena u program predškole, dok su učenici romske nacionalne manjine uključeni u programe produženog boravka, sve kako bi se lakše i u potpunosti integrirali u osnovnoškolsko obrazovanje. U predškolski program uključeno je 148 djece iz osnovne škole Mala Subotica, Podturen, Macinec i Dječjeg vrtića Maslačak iz Murskog Središća. Produženi boravak provodi se u osnovnim školama Podturen, Mala Subotica, Kotoriba i Orehovica, a uključena su 173 učenika. Djeci će biti osigurana dodatna potpora u pisanju domaćih zadaća, svladavanju jezika te stjecanju komunikacijskih i socijalnih vještina. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.665.501,46 kuna.
 • Projekt “Školska shema “– besplatno voće i mlijeko i mliječni proizvodi za svu osnovnoškolsku djecu. Za 7837 učenika iz 20 osnovnih i 5 srednjih škola osigurani su obroci voća i povrća, a za 2222 učenika iz 17 osnovnih škola mlijeko i mliječni proizvodi.
 • Pomoću europskih fondova provodi se projekt “Školski obroci svima” koji pridonosi ostvarenju jednakih mogućnosti djece osiguravajući školsku prehranu učenicima koji se nalaze u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti s ciljem ublažavanja najgorih oblika dječjeg siromaštva. Tim je projektom zbrinuto 1.500 učenika iz 23 osnovne škole.
 • Proveli smo projekt – On the move – Erasmus+ Sport koji je s provedbom započeo u svibnju 2016. godine, a trajao je do 30. lipnja 2017. godine. Cilj mu je bio pridonijeti podizanju svijesti o potrebi fizičke aktivnosti i zdrave prehrane kao temelja zdravog načina života kod predškolske djece i njihovih roditelja. Međimurska županija bila je nositelj cijelog europskog projekta vrijednog oko 4 milijuna kuna.
 • Brojne općine i gradovi sufinanciranju radne bilježnice na svom području.
 • U Međimurju se gradi, obnavlja ili dograđuje čak 12 dječjih vrtića.
 • S ciljem stvaranja uvjeta za kvalitetno obrazovanje Županija sufinancira prijevoz besplatni prijevoz svim učenicima osnovnih i srednjih škola, od 2015. godine osigurava besplatne udžbenike za osnovnu školu.

Laboratorij za Centar održivog razvoja

Međimursko veleučilište jedno je od najaktivnijih u Hrvatskoj u korištenju sredstava europskih fondova te nastavlja s razvojem vlastitih nastavnih, znanstvenih i stručnih kapaciteta provedbom projekta “Centar održivog razvoja”, kojemu je glavni cilj povećanje broja primjenjivih znanstveno – istraživačkih projekata. Zahvaljujući projektu bit će osigurana istraživačko–razvojna infrastruktura, a bit će provedeno i obrazovanje na području biokemije okoliša, održive gradnje, primijenjene automatike i proširene stvarnosti, povećat će se istraživački projekti i pojačati suradnja između Međimurskog veleučilišta i drugih istraživačkih institucija i gospodarstva.

Centar izvrsnosti iz informatike

U suradnji s Tehnološko inovacijskim centrom Međimurje, udrugom Mladi informatičari Strahoninca i Međimurskim informatičkim klubom, Međimurska županija je kao jedan od partnera pokrenula Centar izvrsnosti iz informatike. Cilj Centra izvrsnosti je usmjeravanje i sustavno praćenje razvoja informatičkih vještina učenika osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta na području Međimurske županije, što znači da su osigurani materijalni i ljudski resursi za kontinuirani, individualni i grupni izvannastavni rad s darovitim, proaktivnim i visokomotiviranim učenicima s različitih informatičkih područja, a ti učenici već svega nakon nekoliko mjeseci mogu se pohvaliti sa vrhunskim rezultatima na državnoj razini.

Regionalni centar kompetentnosti u strukovnom obrazovanju

Tehnička škola Čakovec odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja postala je regionalni centar kompetentnosti u strukovnom obrazovanju. Vrijednost ovog projekta je 50.000.000,00 kn te je tako na javnom pozivu odabrana među strukovne škole koje će se slijedećih godina razvijati kao centri izvrsnosti.

Razvojno edukacijskog centra za metalsku industriju – Metalska jezgra

Jedan od trenutno najvećih projekata u Međimurju je osnivanje – “Razvojno edukacijskog centra za metalsku industriju – Metalska jezgra” u iznosu od 31.290.223,12 kn, s ciljem uspostave istraživačke infrastrukture namijenjene znanstveno–istraživačkoj zajednici za provođenje vrhunskih istraživanja usmjerenih na jačanje znanstvene izvrsnosti, stvaranje društva znanja te povećanje kompetitivnosti metalske industrije na području Međimurske županije i sjeverozapadne Hrvatske.

U ovom trenutku u Međimurskoj županiji u Čakovcu imamo Razvojno edukacijski centar za metalsku industriju – Metalska jezgra, Centar održivog razvoja, Centar izvrsnosti iz informatike, Regionalni Centar kompetentnosti u strukovnom obrazovanju, Poslovni inkubator Tehnološko – inovacijskog centra Međimurje, a jedan od kratkoročnih ciljeva jest da Srednja škola Prelog postane budući Centar izvrsnosti u ugostiteljstvu i turizmu, a gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec Centar izvrsnosti iz matematike i fizike.

Jeste li znali?

 1. Međimurska županija jedina je u Republici Hrvatskoj koja financira asistente u predškolskom odgoju.
 2. Jedina smo Županija u Hrvatskoj koja ima Međimursku zakladu za obrazovanje dr. Vinko Žganec, a čiji je cilj povećanje broja visokoobrazovanih osoba u Međimurskoj županiji te se kroz samu Zakladu pomažu se nadareni i uspješni učenici, studenti, postdiplomanti, doktoranti te se nagrađuje izvrsnost.
 3. Prema broju učenika koji su sudjelovali na državnim natjecanjima u ovoj školskoj godini, Međimurska županija prva je županija u Hrvatskoj ako se usporedi omjer broja učenika i učenika natjecatelja. Samo u školskoj godini 2018./2019. imali smo više od 30 državnih prvaka iz srednjih škola.
 4. Kontinuiranim praćenjem tržišta rada, revitalizacijom projekata, sinergijom obrazovanja i gospodarstva, Međimurska županija prilagođava upisne kvote tržištu te stipendira deficitarna zanimanja.
 5. Po prvi puta se u Međimurskoj županiji grade 2 znanstveno istraživačka centra.
 6. U sklopu Tehničke škole Čakovec bit će izgrađen Regionalni centar kompetentnosti u strukovnom obrazovanju, vrijedan više od 50 milijuna kuna!

Kako Međimurska županija pomaže studentima?

Dajemo jednokratne potpore studentima, stipendiramo deficitarna zanimanja, dajemo stipendije djeci hrvatskih branitelja, sufinanciramo sportske aktivnosti u dvoranama, škole plivanja, dajemo Rektorove nagrade… Iz dana u dan učimo, tražimo i trudimo se našim osnovnoškolcima, srednjoškolcima i studentima dati ono najbolje, a to je obrazovanje jer je ulaganje u obrazovanje, ulaganje u budućnost…

MEĐIMURSKE ŠKOLE U NAREDNIH 365 DANA….

Planirane energetske obnove 2019./2020.

Želja nam je da svaka naša osnovna i srednja škola ima najbolje uvjete kako bismo učenicima, učiteljima i profesorima omogućili najbolje uvjete za rad. U sljedećih 365 dana planirana je energetska obnova osnovne škole Belica, osnovne škole Sveta Marija, osnovne škole Strahoninec, sportska dvorana u Prelogu, područna škola Dunjkovec, područna škola Gardinovec, područna škola i sportska dvorana Držimurec– Strelec, područna škola Donji Mihaljevec, sportska dvorana Štrigova, Gospodarska škola u Čakovcu te energetska obnova Učiteljskog fakulteta.

Međimursko obrazovanje “Od ideje do realizacije u 365 dana”

OSNOVNI PODACI:

Međimurska županija osnivač je 25 osnovnih i 6 srednjih škola, a prostire se na otprilike 80.000 m² neto površine, a od čega je 26.000 m² sportskih dvorana. Broj učenika kojima je osnivač Međimurska županija je 7080, dok u čitavoj županiji se obrazuje ukupno 9460 djece.

U proteklih 365 dana izgrađene su 4 školske sportske dvorane:

 1. školska sportska dvorana u Orehovici sa novim učionicama – 15.556.604,77 kn
 2. školska sportska dvorana u Draškovcu – 4.417.500,25 kn
 3. školska sportska dvorana u Strahonincu – 11.675.315,37 kn
 4. školske sportske dvorane u Goričanu – 12.356.974,97 kn

ENERGETSKE OBNOVE ŠKOLA:

Školska sportska dvorana OŠ Donji Kraljevec – 4.414.147,69 kn

Osnovna škola Selnica – 1.940.840,21 kn

Učenički Dom Graditeljske škole Čakovec – 4.612.404,24 kn

Osnovna škola Petar Zrinski Šenkovec – 3.306.440,65 kn

Ekonomska i trgovačka škola Čakovec (škola i dvorana) – 5.886.099,95 kn

Školske radionice Tehničke i Graditeljske škole Čakovec – 6.919.118,34 kn

POTPISANI UGOVORI I OBNOVA U TIJEKU:

Osnovna škola Donja Dubrava – 6.561.204,59 kn

Školska zgrada Graditeljske škole Čakovec – 7.973.928,75 kn

Osnovna škola Draškovec – 3.240.897,85 kn

Osnovna škola Macinec – 5.295.16,03 kn

Osnovna škola Vratišinec – 2.426.674,97 kn

Osnovna škola Podturen – 3.172.612,74 kn

Osnovna škola Hodošan ( i sportska dvorana ) – 4.982.940,66 kn

Osnovna škola Goričan – 3.394.011,24 kn

REKONSTRUKCIJA (financiranje projektne dokumentacije):

Rekonstrukcija Srednje škole Prelog – 624.750,00 kn

Učiteljski fakultet u Čakovcu (projektna dokumentacija) – 104.500,00 kn

IZGRADNJA:

Studentski centar i studentska kuhinja Međimursko veleučilište – MEV 10.000.000,00 kn

Izgradnja Osnovne škole Pribislavec – 27.000.000,00 kn

Ostavi komentar